Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi s članom 4. Uputstva o donaciji, odnosno razmjeni stalnih, sredstava između budžetskih korisnika te doniranju stalnih sredstava eksternim korisnicima, Ministarstva finansija i trezora Bosne i Hercegovine, broj 08-02-2-8857-1/16 od 20.10.2016. godine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 20. sjednici, održanoj 23. augusta 2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIJENOSU PRAVA VLASNIŠTVA NAD STALNIM SREDSTVIMA


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom odobrava se prijenos prava vlasništva nad stalnim sredstvima, bez naknade, s Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Generalni sekretarijat) na Univerzitet u Mostaru, i to:

a) 1 klima-uređaja, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti: 0,00 KM,

b) 1 vanjske jedinice, sadašnje knjigovodstvene vrijednosti: 0,00 KM.

Član 2.
(Ugovor o donaciji)

Na osnovu ove odluke Generalni sekretarijat i Univerzitet u Mostaru zaključit će Ugovor o donaciji kojim će se bliže urediti međusobna prava i obaveze u postupku prijenosa vlasništva nad stalnim sredstvima.

Član 3.
(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Generalni sekretarijat i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 204/23
23. augusta 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!