Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 69. i člana 92. Zakona o zaštiti oznaka geografskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člana 77. i člana 103. Zakona o industrijskom dizajnu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10). člana 99. i člana 123. Zakona o patentu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člana 78. i člana 104. Zakona o žigu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/10), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 5. Odluke o načinu izbora članova Komisije za žalbe Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 63/11), na prijedlog direktora Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 3. sjednici, održanoj 23.02.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA ŽALBE INSTITUTA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom imenuju se članovi Komisije za žalbe Instituta za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) za rješavanje o žalbama u drugostepenom upravnom postupku u području industrijskog vlasništva.

Član 2.
(Članovi Komisije)

U Komisiju imenuju se:

a) Prof. dr. sc. Mile Lasić, predsjednik,

b) Irma Isak-Gudelj, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, član,

c) Goran Trifković, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, član,

d) Dr.sc. Sead Maslo, zamjenik predsjednika,

e) Julijana Petrović, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zamjenik člana,

f) Vesna Vuletić Bebek, Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine, zamjenik člana.

Član 3.
(Mandatni period)

Imenovanje članova i zamjenika članova se vrši za razdoblje od četiri godine.

Član 4.
(Osiguranje sredstava za rad)

Institut za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine osigurava Komisiji radni prostor i potrebnu opremu za rad, kao i obavljanje kancelarijskih i administrativnih poslova.

Član 5.
(Naknada za rad)

Naknada za rad u Komisiji regulira se posebnom Odlukom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Član 6.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 50/23
23. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!