Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 6. vanrednoj sjednici održanoj 25. jula 2023. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI VIJEĆA ZA DRŽAVNU POMOĆ BOSNE I HERCEGOVINE

1. Imenuju se tri člana za vršioca dužnosti Vijeća za državnu pomoć Bosne i Hercegovine, i to:

a) Mira Vujeva,

b) Aleksandra Ćirić,

c) Rašid Kičić.

2. Vršioci dužnosti iz tačke 1. ovog rješenja imenuju se do okončanja konkursne procedure, a najduže na mandatni period od tri mjeseca.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se počevši narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 212/23
25. jula 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!