Službeni glasnik BiH, broj 7/24

Na osnovu člana 17. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 61/04, 49/09, 42/12, 87/12, 32/13 i 38/22), člana 17. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i članu 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), a u vezi sa Zaključkom Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 21. vanredne sjednice, održane 28.12.2023. godine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 22. vanrednoj sjednici, održanoj 29.12.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O ODOBRAVANJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE BUDŽETA INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE I MEĐUNARODNIH OBAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU ZA PODRŠKU NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se odobravaju sredstva tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2023. godinu za podršku neprofitnim organizacijama, na osnovu podnesenih zahtjeva od strane krajnjih korisnika iz člana 4. ove odluke, u iznosu od 2.230.644,00 KM, s tim što pojedinačno dodijeljeni iznos sredstava ne može biti manji od 5.000,00 KM, niti veći od 100.000,00 KM.

Član 2.
(Namjena sredstava)

Sredstva iz člana 1. ove odluke odobravaju se za podršku i pomoć neprofitnim organizacijama radi podrške u oblasti sporta, kulture, zdravstva, obrazovanja, mladih i humanitarne aktivnosti u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
(Izvor finansiranja)

Sredstva za realizaciju ove odluke su osigurana iz sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, sa pozicije 9999-2 – Rezervisanja.

Član 4.
(Korisnici sredstava budžetske rezerve)

Sredstva iz člana 1. ove odluke dodjeljuju se korisnicima kako slijedi:

R. broj

Naziv:

Iznos sredstava:

1

FK Borac

50.000,00 KM

2

Udruga za humani i održivi razvoj "Klik", Travnik

10.000,00 KM

3

Udruga osoba oboljelih od šećernih bolesti "Krug", Livno

10.000,00 KM

4

KUD Gradina, Doboj

24.000,00 KM

5

Udruženje građana Alfa

50.000,00 KM

6

Udruženje građana Čajre, Doboj

90.000,00 KM

7

Udruga građana Nogometni klub "Frankopan", Srebrenik

20.000,00 KM

8

RK Borac

30.000,00 KM

9

Udruga Bijeli brijeg, Mostar

40.000,00 KM

10

Udruženje građana Svjetiliča, Doboj

95.000,00 KM

11

Udruženje žena "Kamičani", Prijedor

6.000,00 KM

12

Omladinski kulturni centar Abrašević, Mostar

50.000,00 KM

13

Udruga za promociju Hercegovine Elpida, Mostar

25.000,00 KM

14

Udruženje Superar u BiH, Sarajevo

20.000,00 KM

15

Udruga Hercegovine, Mostar

30.000,00 KM

16

FK Sloga, Doboj

30.000,00 KM

17

RK Hercegovina, Nevesinje

10.000,00 KM

18

Udruženje AkustikUm Tuzla

6.000,00 KM

19

Simfonijski orkestar, Mostar

30.000,00 KM

20

RK Višegrad

10.000,00 KM

21

Udruženje građana "Put dobrote", Kiseljak

5.000,00 KM

22

Judo klub Borsa, Mostar

40.000,00 KM

23

OK Radnik, Bijeljina

15.000,00 KM

24

Udruženje "Institut za razvoj i europske integracije", Sarajevo

35.000,00 KM

25

Udruga vinogradara i vinara, Ljubuški

30.000,00 KM

26

Udruga Mostarska Judo škola

40.000,00 KM

27

Udruženje vokalni ansambl "Srma", Fojnica

6.000,00 KM

28

Džudo klub Randori

10.000,00 KM

29

Karate klub "Široki"

15.000,00 KM

30

Udruženje umjetnika "Zanart"

5.000,00 KM

31

SRK Zrinjski, Mostar

20.000,00 KM

32

KMF Metohija, Gacko

5.000,00 KM

33

Udruga Moba, Mostar

30.000,00 KM

34

Nogometni klub "Bajer"

10.000,00 KM

35

Hrvatski rukometni klub, Grude

40.000,00 KM

36

Muzički centar Pavarotti, Mostar

5.000,00 KM

37

FK Sutjeska, Foča

10.000,00 KM

38

Nogometni klub "Omladinac" Sanica

5.000,00 KM

39

Bokserski klub, Mostar

5.000,00 KM

40

Udruga za kulturni razvoj općine Neum

20.000,00 KM

41

Akademija sporta "Slavija"

10.000,00 KM

42

Sportski bilijar klub "Mezz", Visoko

10.000,00 KM

43

Bosanski kulturni krug, Travnik

5.000,00 KM

44

Vokalna skupina "Viteški Akordi", Vitez

5.000,00 KM

45

Udruženje "Rock škola Mostar"

5.000,00 KM

46

Udruga Hrvatskih stradalnika "Grabovica 93", Mostar

35.000,00 KM

47

Biciklistički klub "X Factory"

5.000,00 KM

48

Udruženje Bokserski klub "Zlatni ljiljani", Sarajevo

22.872,00 KM

49

Udruga Blaž Enology, Međugorje

25.000,00 KM

50

Odbojkaški klub Inova, Banja Luka

20.000,00 KM

51

Udruženje "Artis", Sarajevo

5.000,00 KM

52

Udruga građana "Notra", Novi Travnik

15.000,00 KM

53

Udruga Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad

7.000,00 KM

54

FK "Sloboda", Mrkonjić Grad

20.000,00 KM

55

Udruženje za promociju sporta "Simposar"

10.000,00 KM

56

Rukometni savez Kantona Središnja Bosna

6.000,00 KM

57

Udruga dramskih i filmskih umjetnika "Jure i Mate"

60.000,00 KM

58

NK Ljubuški

30.000,00 KM

59

Škola nogometa, nogometnog kluba Čelik, Zenica

24.380,00 KM

60

Srpsko pjevačko društvo "Sloga", Sarajevo

65.000,00 KM

61

Centar za vizuelnu umjetnost

50.000,00 KM

62

Oldtimer savez u BiH

50.000,00 KM

63

Košarkaški klub "Travnik"

40.000,00 KM

64

Explore Jahorina udruženje za turizam, sport, kulturu, rekreaciju i ekologiju – Jahorina ultra trail

40.000,00 KM

65

Košarkaški klub "Grude"

10.000,00 KM

66

Karate klub "Travnik GS-TMT"

13.392,00 KM

67

KUD Slavija

5.000,00 KM

68

Udruga "Manifest", Široki Brijeg

20.000,00 KM

69

Klub vodenih sportova "Orka", Mostar

100.000,00 KM

70

UG Asocijacija mladih i studenata BL "Juvenis"

30.000,00 KM

71

FK Željezničar, Sarajevo

100.000,00 KM

72

Udruga za očuvanje kulturne i povijesne baštine "Don Juraj Gospodnetić", Bosansko Grahovo

50.000,00 KM

73

Gradsko kulturno-umjetničko društvo "Bosna", Tuzla

80.000,00 KM

74

NK Troglav, Livno

50.000,00 KM

75

Kajak kanu klub "Drina", Grad Zvornik

95.000,00 KM

76

KUD Dragočaj

10.000,00 KM

77

Ženski košarkaški klub Orlovi, Banja Luka

100.000,00 KM

78

Ilidža – Volleyball kup

10.000,00 KM

79

Muški rukometni klub Iskra

 5.000,00 KM

 Član 5.
(Način realizacije Odluke)

(1) Nakon stupanja na snagu ove odluke, korisnici sredstava iz člana 4. ove odluke zaključit će ugovore s Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

(2) Ugovori iz stava (1) ovog člana sadržavat će sve neophodne odredbe o pravima i obavezama, a minimalno moraju uključivati: iznos sredstava koji se dodjeljuje korisniku, namjenu sredstava, obavezu izvještavanja, s dokazima o namjenskom utrošku sredstava, te obavezu povrata sredstava u slučaju neizvršenja projekta ili nenamjenskog utroška sredstava.

(3) Korisnici sredstava iz člana 4. ove odluke prije potpisivanja Ugovora dužni su Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine dostaviti revidirani budžet projekta i originalnu potvrdu banke da račun korisnika nije blokiran, ne stariju od 15 dana.

(4) Ministarstvo neće zaključiti Ugovor o korištenju sredstava iz tekuće budžetske rezerve s korisnicima sredstava iz člana 4. ove odluke, koji ne dostave revidirani budžet projekta i originalnu potvrdu Banke da račun Korisnika sredstava nije blokiran.

Član 6.
(Nadležnost za realizaciju)

(1) Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

(2) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine u saradnji s Ministarstvom finansija i trezora Bosne i Hercegovine dužno je u skladu s ovom odlukom otvoriti program posebne namjene.

(3) Unos za isplatu obaveza na osnovu zaključenih ugovora iz člana 4. ove odluke Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dužno je unijeti u Informacioni sistem finansijskog upravljanja (ISFU) pravovremeno, kako bi isplata bila izvršena do 31. januara 2024. godine, odnosno do zatvaranja modula Glavne knjige - obaveze prema dobavljačima za 2023. godinu.

Član 7.
(Dostavljanje izvještaja)

(1) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dužno je od korisnika sredstava iz člana 4. ove odluke, sa kojima su zaključeni ugovori o dodjeli sredstava, prikupiti pojedinačne izvještaje o namjenskom utrošku sredstava.

(2) Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine dužno je najkasnije do 31. 12. 2024. godine dostaviti objedinjeni izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Član 8.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 348/23
29. decembra 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!