Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 14.3 stav (1) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 32/10, 18/13 i 7/14), Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na 54. sjednici, održanoj dana 08.10.2015. godine, donijela


ODLUKU


O RASPISIVANJU I ODRŽAVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA NAČELNIKA OPĆINE BOSANSKO GRAHOVO


Član 1.


Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisuje prijevremene izbore za načelnika Općine Bosansko Grahovo.

Član 2.


Izbori iz člana 1. ove odluke će se održati u nedjelju, 06.12.2015. godine.

Član 3.


(1) Općina Bosansko Grahovo je obavezna osigurati sredstva za provođenje prijevremenih izbora iz člana 1. ove odluke u budžetu Općine, u skladu sa članom 1.2b Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, u roku od 15 (petnaest) dana od dana raspisivanja prijevremenih izbora.

(2) Ukoliko Općina Bosansko Grahovo ne osigura finansijska sredstva iz stava (1) ovog člana, prijevremeni izbori će biti odgođeni.

Član 4.


Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH" i na web stranici Centralne izborne komisije BiH www.izbori.ba.

Broj 05-1-07-1-673-1/15
08. oktobra 2015. godine
Sarajevo


Predsjednik
Dr. Ahmet Šantić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!