Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu čl. 170. stav (2) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 91/06, 91/07 i 32/12), Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine je na 38. sjednici, održanoj 6. juna 2014. godine, donio


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA INTERPARLAMENTARNIH GRUPA PRIJATELJSTVA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA BILATERALNU SARADNJU S PARLAMENTARNIM TIJELIMA DRUGIH ZEMALJA


I.


U Odluci o imenovanju članova interparlamentarnih grupa prijateljstva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za bilateralnu saradnju s parlamentarnim tijelima drugih zemalja ("Službeni glasnik BiH", broj 97/11) u tački I. alineji 9. riječi: "Hasan Bećirović (SDPBiH)" zamjenjuju se riječima: "Seudin Hodžić (SDPBiH)".

II.


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-34-1-697/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!