Međunarodni ugovori, broj 1/23

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-993/22 od 27. jula 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 2. redovnoj sjednici, održanoj 22. decembra 2022. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O GRANTU (REGIONALNI PROJEKAT ČVRSTOG OTPADA U ŽIVINICAMA) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ KOJI SE ODNOSI NA INVESTICIONI GRANT OD ŠVEDSKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNI RAZVOJ I SARADNJU (SIDA)


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o grantu (Regionalni projekat čvrstog otpada u Živinicama) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant od Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA), koji je potpisan dana 27. aprila 2022. godine u Sarajevu.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenome glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-4169-22/22
22. decembra 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Željka Cvijanović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!