Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 32. stav (9) Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje


OBAVJEŠTENJE


O ZAHTJEVU ZA REGISTRACIJU NAZIVA "KRAJIŠKA OMAČ" OZNAKOM GARANTIRANO TRADICIONALNI SPECIJALITET


I.


Podnosilac zahtjeva: STRUKOVNO UDRUŽENJE PRI OKUSK-a "STARI - NOVI OKUSI", podnijelo je zahtjev za registraciju naziva "Krajiška omač" oznakom garantirano tradicionalni specijalitet.

II.


Specifikacija proizvoda objavljuje se na službenoj veb-stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine www.fsa.gov.ba.

III.


U skladu sa Pravilnikom o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode, obrazloženi prigovor na objavljeni zahtjev iz tačke I. ovog obavještenja može se podnijeti u roku od dva mjeseca računajući od dana objavljivanja sadržaja zahtjeva u "Službenom glasniku BiH".

IV.


Ovo obavještenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj UP-1-02-2-2-2/23
14. marta 2023. godine
Mostar


Direktor
Dr. sci.Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!