Međunarodni ugovori, broj 4/24

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH broj 01,02-21-73/24 od 31. januara 2024. godine ), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 21. februara 2024. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI PROTOKOLA UZ SPORAZUM O MEĐUNARODNOM POVREMENOM PRIJEVOZU PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA (INTERBUS SPORAZUM), U VEZI SA MEĐUNARODNIM LINIJSKIM I POSEBNIM LINIJSKIM PRIJEVOZOM PUTNIKA PUTNIČKIM I OBIČNIM AUTOBUSIMA


Član 1.


Ratifikuje se Protokol uz Sporazum o međunarodnom povremenom prijevozu putnika putničkim i običnim autobusima (INTERBUS Sporazum) u vezi sa međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika putničkim i običnim autobusima, koji je potpisan 20. oktobra 2022. godine u Briselu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Protokola u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-449-35/24
21. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

1 SG L 321, 26. 11. 2002., str. 13

2 SG L 321, 26. 11. 2002., str. 44

3 SG L 321, 26. 11. 2002., str. 13

4 SG L 321, 26. 11. 2002., str. 44

5 U ovom članu se pod nazivom „prijevoznici“ misli i na „operatere“.

6 Odluka Vijeća (EU) 2020/1705 od 23. oktobra 2020. godine o potpisivanju, u ime Evropske unije, Protokola uz Sporazum o međunarodnom povremenom prijevozu putnika putničkim i običnim autobusima (Interbus sporazum) u vezi sa međunarodnim linijskim i posebnim linijskim prijevozom putnika putničkim i običnim autobusima (SG L 385, 17.11.2020., str 1-2).

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!