Službeni glasnik BiH, broj 36/14

Na osnovu člana 6. Zakona o učešću pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih zaposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inozemstvu ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05), a povodom razmatranja Odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Republici Mali, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. aprila 2014. godine, i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 29. aprila 2014. godine, donijela je


ODLUKU


O POTVRĐIVANJU ODLUKE PREDSJEDNIŠTVA BOSNE I HERCEGOVINE O UČEŠĆU KONTINGENTA ORUŽANIH SNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U MULTIDIMENZIONALNOJ INTEGRIRANOJ STABILIZACIJSKOJ MISIJI UJEDINJENIH NARODA U REPUBLICI MALI


I.


Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine potvrđuje Odluku Predsjedništva Bosne i Hercegovine o učešću kontingenta Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u Multidimenzionalnoj integriranoj stabilizacijskoj misiji Ujedinjenih naroda u Republici Mali, broj 01-05-1-535-40/14, od 6. 3. 2014.

II.


Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-03-344/14
29. aprila 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog dоmа
Pаrlamentarnе skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!