Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 55. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 79/14) i člana 45. stav (2) Poslоvnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 58/14), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 18. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 7. oktobra 2015. godine, i na 10. sjednici Doma naroda, održanoj 14. oktobra 2015. godine, donosi


ZAKLJUČAK


O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE ZA PRIPREMU I UPUĆIVANJE U PARLAMENTARNU PROCEDURU PRIJEDLOGA ZAKONA O PARLAMENTARNOM NADZORU


Član 1.


Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru.

Član 2.
U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog zaključka imenuju se

iz Predstavničkog doma sljedeći poslanici:

1. Salko Sokolović

2. Borislav Bojić

3. Predrag Kožul

iz Doma naroda sljedeći delegati:

1. Ljilja Zovko

2. Safet Softić

3. Ognjen Tadić

U Privremenu zajedničku komisiju tri predstavnika treba da imenuje i Vijeće ministara BiH.

Član 3.


(1) Zadatak Privremene zajedničke komisije je da pripremi i u parlamentarnu proceduru uputi Prijedlog zakona o parlamentarnom nadzoru. Zakon o parlamentarnom nadzoru mora zadovoljiti osnovne ciljeve radi kojih se donosi, a to su unapređenje efikasnosti, transparentnosti i funkcionalnosti institucija nad kojim se provodi nadzor, bez ograničavanja predmeta zakona na institucije sigurnosti i odbrane. Jedan od ciljeva zakona bio bi i efikasna kontrola realizacije utvrđenih politika zasnovanih na kompromisu, od institucija nad kojim Parlamentarna skupština provodi jednu od svojih važnih aktivnosti, a to je kontrolna aktivnost. U zakonu treba da budu sublimirane i razrađene sve odredbe poslovnika domova koje se direktno ili indirektno odnose na predmet zakona, posebno dio koji se odnosi na javno saslušanje pred komisijama.

(2) Stručne i administrativno-tehničke poslove za Privremenu zajedničku komisiju oba doma obavljat će Sekretarijat Parlamentarne skupštine BiH.

Član 4.


Rok za realizaciju zadatka iz člana 3. Zaključka je 60 dana od dana konstituiranja Privremene zajedničke komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za pripremu i upućivanje u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o parlamentarnom nadzoru.

Član 5.


Ovaj zaključak stupa na snagu kada ga u identičnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-1229/15
14. oktobra 2015. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bariša Čolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!