Službeni glasnik BiH, broj 39/23

Na osnovu člana 18. stav (10) Pravilnika o sistemima kvaliteta za prehrambene proizvode ("Službeni glasnik BiH", broj 90/18), Agencija za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine objavljuje


OBAVJEŠTENJE


O ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE MANJE IZMJENE SPECIFIKACIJE PROIZVODA "LIVANJSKI SIR" REGISTRIRANOG OZNAKOM GEOGRAFSKOG PORIJEKLA


I.


Podnosilac zahtjeva: Udruženje za zaštitu porijekla livanjskog sira "Livanjski sir" podnijelo je Zahtjev za odobrenje manje izmjene specifikacije proizvoda "Livanjski sir" registriranog oznakom geografskog porijekla.

II.


Izmjena specifikacije objavljuje se na službenoj veb-stranici Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine www.fsa.gov.ba.

III.


Ovo obavještenje objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-3-02-3-1369-10/22
22. maja 2023. godine
Mostar


Direktor
Dr. sci. Džemil Hajrić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!