Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 30/03, 43/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 4. stav 1. Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima ("Službeni glasnik BiH - Međunarodni ugovori", broj 23/13), na prijedlog Državne komisije za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 23.02.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAV MJEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O GRANIČNIM PRELAZIMA


Član 1.


U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u sastav Mješovite komisije za praćenje provođenja Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prelazima ("Službeni glasnik BiH" br. 27/14, 18/16 i 63/21), u članu 2. stav (1) tačka a) mijenja se i glasi:

"a) Zlatko Vranješ, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, predsjednik."

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 47/23
23. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!