Službeni glasnik BiH, broj 48/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 174. sjednici održanoj 02. jula 2019. godine, donijelo je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU 11. JULA 2019. GODINE DANOM ŽALOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Proglašenje danom žalosti)

11. juli 2019. godine - proglašava se Danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Obilježavanje dana žalosti)

Dan žalosti u Bosni i Hercegovini se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Prilagođavanje programskih sadržaja medija i kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija)

Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Bosne i Hercegovine, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti u Bosni i Hercegovini.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 67/19
02. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!