Službeni glasnik BiH, broj 95/12

Na osnovu člana 49. stav (7) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10), a u vezi s podnesenom neopozivom ostavkom Stipe Petričevića na dužnost člana Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 35. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 23. oktobra 2012. godine, i na 22. sjednici Doma naroda, održanoj 16. novembra 2012. godine, donijela je


ODLUKU


O RAZRJEŠENJU DUŽNOSTI ČLANA UREDA ZA RAZMATRANJE ŽALBI BOSNE I HERCEGOVINE


I.


Stipo Petričević razrješava se dužnosti člana Ureda za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine.

II.


Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-1111/12
16. novembra 2012. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Božo Ljubić, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Sulejman Tihić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!