Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O INTERVENTNOM KORIŠTENЈU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet odluke)

U odluci Predsjedništva Bosne i Hercegovine broj 02-16-1-1544-10/23 od 26. maja 2023. godine član 1. mijenja se i glasi:

"Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 10.000,00 KM Udruženju žrtava i svjedoka genocida, u vidu finansijske podrške za realizaciju putovanja u Den Hag, na izricanje presude u predmetu Stanišić i Simatović, kao i za pokroviteljstvo konferencije "30 godina od osnivanja MKSJ, naslijeđe i trenutni izazovi".

Član 2.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-52/23
04. septembra 2023. godine
Sarajevo


Član Predsjedništva BiH
Dr. Denis Bećirović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!