Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 17. stav 1. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 61. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21 i 1/22), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 02.i 03.03.2023. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU SUDIJE U OSNOVNI SUD U TREBINJU


I


Za sudiju Osnovnog suda u Trebinju imenuje se Mijatović Jovana.

II


Imenovana stupa na dužnost 03.04.2023. godine.

III


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-07-3-969-1/2023
03. marta 2023. godine


Predsjednik VSTV-a BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!