Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 88. stav (1) tačka d) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08) i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13, 96/13, 46/14, 61/14, 78/14, 27/15, 46/15, 93/16, 48/17, 88/17, 41/18, 64/18, 12/21, 26/21, 35/21, 68/21 i 1/22), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 03.03.2023. godine, donijelo


ODLUKU


O PRESTANKU MANDATA

Rovčanin Elbisi, sudiji Općinskog suda u Visokom, prestaje mandat sudije tog suda, sa danom 30.04.2023. godine, zbog podnošenja ostavke radi odlaska u penziju.

Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Obrazloženje


Dana 30.01.2023. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vijeće) zaprimilo je dopis Rovčanin Elbise kojim podnosi ostavku na funkciju sudije navedenog suda radi odlaska u penziju, a koja ostavka treba da stupi na snagu 30.04.2023. godine.

Članom 88. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon o VSTV- BiH), propisani su razlozi zbog kojih prestaje mandat sudije ili tužioca, a jedan od razloga je u slučaju podnošenja ostavke. Prilikom podnošenja ostavke, mandat sudije ili tužioca ističe na dan kada Vijeće primi njegovu pismenu ostavku ili na dan kada ostavka treba da stupi na snagu, koje od navedenog nastupa kasnije, a što je u konkretnom slučaju 30.04.2023. godine.

U skladu s naprijed navedenim, a na osnovu člana 88. stav 1. tačka d) Zakona o VSTV-u BiH, kao i člana 117. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, donesena je odluka kao u dispozitivu.

Broj 04-07-3-861-1/2023
03. marta 2023. godiine


Predsjednik VSTV-a BiH
Halil Lagumdžija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!