Službeni glasnik BiH, broj 83/16

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 28. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i tačke IV Odluke o osnivanju Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 31/00 i 10/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 76. sjednici održanoj 04. oktobra 2016. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU ZAMJENIKA DIREKTORA UREDA ZA VETERINARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE

1. PAVO RADIĆ, imenuje se za zamjenika direktora Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, na period od četiri godine.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 234/16
04. oktobra 2016. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!