Međunarodni ugovori, broj 8/17

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka broj 01,02-05-2-833/17 od 04. maja 2017. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 36. redovnoj sjednici, održanoj 27. juna 2017. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I RUMUNIJE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA I SPRJEČAVANJU UTAJE POREZA U ODNOSU NA POREZE NA DOHODAK


Član 1.


Ratifikuje se Sporazum između Bosne i Hercegovine i Rumunije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak, potpisan u Sarajevu 06. decembra 2016. godine na bosanskom, hrvatskom, srpskom, rumunskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Sporazuma glasi:
Član 3.


Ova odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-2297-37/17
27. juna 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Dr. Mladen Ivanić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!