Službeni glasnik BiH, broj 12/13

Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 25/09), Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donio je


PRAVILNIK


O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJE MORAJU ZADOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA


Član 1.


U Pravilniku o uvjetima koje moraju zadovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama ("Službeni glasnik BiH", broj 46/10) u članu 60. stav (2) riječi: "1. januara 2012. godine" zamjenjuju se riječima: "1. januara 2015. godine".

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glаsniku BiH".

Broj 04-5-02-2-1461-4/12
28. decembra 2012. godine
Sarajevo


Direktor
Ljubomir Kalaba, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!