Službeni glasnik BiH, broj 74/23

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 25. sjednici održanoj 3. oktobra 2023. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU VRŠIOCA DUŽNOSTI POMOĆNIKA DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. IVAN DUNĐER, imenuje se za vršioca dužnosti pomoćnika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od sljedećeg dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 254/23
3. oktobra 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!