Službeni glasnik BiH, broj 63/23

Na osnovu člana 17. stav (3) Zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23) i člana 4. stav (1) i (2) Pravilnika o dodjeli sredstava interventne tekuće rezerve za 2023. godinu broj 01-50-1-1141-12/23 od 12. aprila 2023. godine, član Predsjedništva Bosne i Hercegovine donosi


ODLUKU


O INTERVENTNOM KORIŠTENJU SREDSTAVA TEKUĆE REZERVE


Član 1.
(Predmet odluke)

Odobravaju se sredstva za interventno korištenje tekuće budžetske rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu, u iznosu od 1.400,00 KM Merjem Džafić, u vidu finansijske podrške za učešće na Svjetskom šahovskom pvenstvu koje će se održati u Sharm el Sheikhu u Egiptu od 14. do 27. oktobra 2023. godine.

Član 2.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove odluke zaduženo je Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine, a uplatu će izvršiti na žiro račun Jakuba Džafića (otac Merjem Džafić).

Član 3.
(Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava)

Obavezuje se Jakub Džafić da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-16-1-1544-49/23
18. augusta 2023. godine
Sarajevo


Član Predsjedništva BiH
Dr. Denis Bećirović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!