Međunarodni ugovori, broj 4/24

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH broj 01,02-21-1-2695/23 od 31. januara 2024. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 21. februara 2024. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O RAZUMIJEVANJU IZMEĐU VIJEĆA MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE I VLADE UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA O UZAJAMNOM IZUZEĆU OD ZAHTJEVA ZA ULAZNU VIZU


Član 1.


Ratifikuje se Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Ujedinjenih Arapskih Emirata o uzajamnom izuzeću od zahtjeva za ulaznu vizu , koji je potpisan 6. novembra 2023. godine u Dubaiju, na bosanskom, hrvatskom, srpskom, arapskom i engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Memoranduma glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-449-33/24
21. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!