Službeni glasnik BiH, broj 7/24

Na osnovu člana 10. stav (2) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 14. stav (1) Odluke o načinu korištenja grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 60/23), a na prijedlog Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 33. sjednici održanoj 20.12.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O DODJELI GRANT SREDSTAVA MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2023. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva osigurana na poziciji tekućih transfera, grantova i drugih tekućih izdataka u Budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu:

a) Grant sredstva za stambeno zbrinjavanja Roma

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Brčko Distrikt BiH, Odjel za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja, Vlade Brčko Distrikta BiH

Stambeno zbrinjavanje Roma u Brčko Distriktu BiH

50.400,00 KM

2.

Grad Tuzla

Poboljšanje komunalne infrastrukture, kroz romsko naselje u mjesnoj zajednici Kreka, u Tuzli, naselje Krojčica do broja 218

100.000,00 KM

3.

Općina Ilijaš

Izgradnja stambenog objekta za romsku populaciju na teritoriji općine Ilijaš

100.000,00 KM

4.

Općina Vitez – Općinsko vijeće

Rekonstrukcija, sanacija i legalizacija individualnih kuća u romskim naseljima Sofa i Očice, općina Vitez

95.000,00 KM

5.

Općina Bugojno

Rekonstrukcija vodozahvata i sanacija vodovodne mreže u MZ Odžak, Bugojno

75.000,00 KM

6.

Općina Sapna

Stambeno zbrinjavanje Roma u općini Sapna

67.263,67 KM

7.

Općina Kladanj

Sanacija i rehabilitacija pristupne saobraćajnice za romsko naselje u Kladnju

49.080,33 KM

8.

Općina Ključ

Rekonstrukcija saobraćajnice u naselju Ponjir

40.000,00 KM

9.

Općina Vukosavlje

Stambeno zbrinjavanje romskih porodica u Vukosavlju

80.000,00 KM

10.

Općina Modriča

Unapređenje životnih uslova u romskim naseljima u Modriči

80.000,00 KM

11.

Općina Novi Grad

Uređenje komunalne infrastrukture u romskom naselju i sanacija stambenih jedinica u vlasništvu Roma

56.406,00 KM

12.

Grad Trebinje

Stambeno zbrinjavanje Roma

46.850,00 KM

UKUPNO:

840.000,00 KM

 b) Grant sredstva za zdravstvenu zaštitu Roma

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Javna zdravstveno-nastavna ustanova Dom zdravlja "Dr. Mustafa Šehović", Tuzla

Unapređenje dostupnosti zdravstvenoj zaštiti za Rome/kinje na teritoriji Tuzlanskog kantona

187.980,00 KM

2.

JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske

Osnaživanje romskih udruženja za unapređenje zdravlja i zdravstvene zaštite Roma u Republici Srpskoj

60.751,50 KM

3.

JZU Dom zdravlja Doboj

Zajedno u zdravije sutra

20.000,00 KM

4.

JZU Dom zdravlja Gradiška

Prevencijom do zdravog života

13.268,50 KM

UKUPNO:

282.000,00 KM

 c) Grant sredstva za zapošljavanje Roma

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Federalni zavod za zapošljavanje

Program sufinansiranja zapošljavanja Roma u 2023. godini

125 320,00 KM

2.

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske

Program zapošljavanja Roma u Republici Srpskoj u 2023. godini

62.680,00 KM

3.

Zavod za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH

Inkluzivno zapošljavanje Roma/kinja u Brčko Distriktu BiH

12.000,00 KM

UKUPNO:

200.000,00 KM

 d) Grant sredstva za obrazovanje Roma

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske

Izrada vodiča "(PO)stojim i ja" namijenjenog vaspitno-obrazovnim radnicima u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, roditeljima i djeci, u cilju njihovog upoznavanja sa tradicijom, kulturom i običajima Roma

12.500,00 KM

2.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona

"Bez predrasuda i stereotipa o Romima, njihovoj historiji i kulturi" sa radnim nazivom – analiza postojećih nastavnih planova, programa i udžbenika nacionalne grupe predmeta Hercegovačko-neretvanskog kantona u kontekstu sadržaja koji se odnosi na romsku historiju i kulturu i uklanjanje eventualnih predrasuda i stereotipa o Romima iz udžbenika i nastavnih materijala

8.366,66 KM

3.

Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

"Sreća je u različitostima – Predstavljanje kulture i tradicije Roma kroz putujuću izložbu"

8.366,66 KM

4.

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta SBK/KSB

Vodič za osnovnu školu – Tradicija, kultura i običaji romskih nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini

8.366,66 KM

UKUPNO:

37.599,98 KM

 e) Grant sredstva podrške udruženjima nacionalnih manjina

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav", Banja Luka

Očuvanje tradicije, kulture i jezika slovenačke nacionalne manjine

8.000,00 KM

2.

Vijeće Crnogorske nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini

AFIRMA: afirmacija, promocija i uvećanje vidljivosti kultura nacionalnih manjina u BiH

8.000,00 KM

3.

Savez nacionalnih manjina Brčko Distrikta BiH

Folklor i moda, ekspresija nacionalnih manjina kroz nošnju

8.000,00 KM

4.

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost", Tuzla

Promocija i očuvanje kulture, tradicije i običaja Roma/kinja u BiH.

7.920,00 KM

5.

Udruženje nacionalnih manjina, Zenica

Izdavanje publikacije "Jevrejska i romska zajednica u gradu Zenici od osmanskog doba do današnjih dana"

7.890,00 KM

6.

Udruženje građana češkog porijekla "Češka beseda", Sarajevo

Češke niti u bosanskom ćilimu

7.880,00 KM

7.

Udruženje građana italijanskog porijekla "Rino Zandonai", Tuzla

Sjaj manjine

7.810,00 KM

8.

Savez Jevrejskih općina Republike Srpske, Banja Luka

Sefardske žene kroz historiju Bosne i Hercegovine

7.110,00 KM

9.

Udruženje Rusa u Republici Srpskoj "Romanovi", Banja Luka

Promocija kulturne baštine ruske nacionalne manjine u Republici Srpskoj

7.100,00 KM

10.

Albansko-bosansko udruženje građana "Dardania", Tuzla

"Pisanjem i čitanjem protiv asimilacije"

7.060,00 KM

11.

Udruženje Poljaka i prijatelja "MAK", Gradiška

XIII festival Poljske kulture i tradicije – Pirogijada, Čelinovac

6.120,00 KM

12.

Savez nacionalnih manjina Općine Prnjavor - SNMOP

Festival nacionalnih manjina Općine Prnjavor – Mala Evropa

5.000,00 KM

13.

Udruženje Mađara Republike Srpske "Magyar Szo", Banja Luka

Uređivanje novog broja zajedničkog časopisa sa udruženjem HUM iz Sarajeva, "UJDOBOS" koju izdaje "Magyar Szo"

5.000,00 KM

14.

Kulturno, prosvjetno udruženje Ukrajinaca "Taras Ševčenko", Prnjavor

Ukrajinsko zabavno veče "Ukrajinski bal" tradicionalni, 43. po redu, 2023. godine

5.000,00 KM

15.

Udruženje Roma "EURO ROM", Tuzla

"Dani romske kulture"

2.110,00 KM

UKUPNO:

100.000,00 KM

 f) Grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Grad Istočno Sarajevo

"Povezivanje regiona, dijaspore i Grada Istočno Sarajevo"

10.000,00 KM

2.

Općina Travnik

Obilježavanje manifestacije "Dani dijaspore 2024"

10.000,00 KM

3.

Općina Novi Grad

"Ljeto u zavičaju"

10.000,00 KM

4.

Grad Laktaši

"Dijaspora Connect: Povezivanje preko granica"

10.000,00 KM

5.

Općina Kladanj

Ljetni kamp "Slušajmo srcem svoj grad"

10.000,00 KM

6.

Brčko Distrikt BiH

Partneri za uspješnu budućnost

10.000,00 KM

7.

Općina Jajce

Ljetna škola maternjeg jezika i kulture za djecu iz dijaspore – "Svoj na svome" i opremanje ureda za dijasporu

10.000,00 KM

8.

Grad Konjic

Volimo, njegujmo i čuvamo maternji jezik i tradiciju

6.250,00 KM

9.

Općina Kalesija

Razvoj lokalnog turizma s fokusom na iseljeništvo kao ciljnu grupu

3.750,00 KM

UKUPNO:

80.000,00 KM

 g) Grant sredstva za podršku organizacijama za lica s invaliditetom

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Udruženje distrofičara, Cazin

Zajedno aktivno, zajedno slobodni!

4.400,00 KM

2.

Savez slijepih Republike Srpske, Banja Luka

Socijalna sigurnost slijepih i slabovidnih lica i organizacija

4.400,00 KM

3.

Savez paraplegičara oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Obilježavanje 45 godina kontinuiranog rada Saveza paraplegičara "Jubilej 45 godina"

4.400,00 KM

4.

Udruženje građana oštećenog vida, Tuzla

Izlazak iz mraka neznanja put je do unapređivanja ljudskih prava slijepih lica u Tuzlanskom kantonu

4.400,00 KM

5.

Klub za podršku i rekreaciju mladih i invalida "MASA", Mostar

Imam pravo na sport i kulturu!

4.400,00 KM

6.

Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine

Jačanje kapaciteta organizacija slijepih kroz edukaciju

4.400,00 KM

7.

Savez distrofičara Federacije Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Obilježavanje sedmice borbe protiv distrofije

4.350,00 KM

8.

Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i drugih trajnih invaliditeta, Lopare

Naša nada!

4.030,00 KM

9.

Gradska organizacija slijepih, Banja Luka

Zajednica i mi zajedno – povodom Dana invalida

3.480,00 KM

10.

Udruženje "Igrom do riječi", Doboj

Jačanje svijesti o djeci sa posebnim potrebama – inkluzivne radionice

3.494,00 KM

11.

Unija organizacija osoba sa invaliditetom u BiH

Koraci ka jedinstvenom glasu: Jačanje kapaciteta Unije OOSI

4.397,70 KM

UKUPNO:

46.151,70 KM

 h) Grant sredstva organizacijama za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Udruženje kriminalista, kriminologa i menadžera sigurnosti, Sarajevo

Mladi – zaštitnici ljudskih prava!

Educiranje mladih o cyber nasilju

8.000,00 KM

2.

"Kali Sara" – romski informativni centar, Sarajevo

Inkluzivno i nediskriminatorno obrazovanje romske djece u BiH – barijere i prepreke!

8.000,00 KM

3.

Udruženje za psihosocijalnu promociju i pozitivnu afirmaciju humanih vrijednosti "Momentum", Sarajevo

Osnaživanje pomagačkih službi i jačanje svijesti društva u cilju prevencije nasilja nad ženama

7.990,00 KM

4.

Uduženje "Međunarodni centar za promociju ljudskih prava", Trebinje

Promocija i zaštita osnovnih ljudskih prava

7.990,00 KM

5.

Savez udruženje nevladinih organizacija Roma Republike Srpske

Romkinje za ravnopravnost – podizanje svijesti i informisanosti o diskriminaciji žena Romkinja

7.960,00 KM

6.

Udruženje potrošača Općine Kakanj "Potrošač", Kakanj

Obilježavanje Svjetskog dana potrošača kroz jačanje svijesti o pravima potrošača

7.850,00 KM

7.

Udruženje žena Romkinja "Bolja budućnost", Tuzla

Prava za sve: Kampanja o informisanju i podizanju svijesti o zaštiti ljudskih prava

7.833,00 KM

8.

Udruženje građana za zaštitu imovinskih i ljudskih prava i sloboda, Brod

Unapređenje održivog povratka i kvaliteta života izbjeglica i raseljenih lica

7.000,00 KM

9.

Udruženje građana "Zavičaj", Ilijaš

"Svi smo različiti" – Obilježavanje Međunarodnog dana tolerancije,

doprinos promociji zaštite ljudskih prava i sloboda ranjivih grupa u BiH

5.670,00 KM

10.

Udruženje građana "Progres", Jajce

Podizanje svijesti o načinu zaštite od diskriminacije

4.059,00 KM

11.

Udruženje građana "Intelekt" Kiseljak

Izrada i promocija publikacije o problemima u oblasti ljudskih prava i diskriminaciji u BiH

7.648,00 KM

UKUPNO:

80.000,00 KM

 i) Grant sredstva udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini

R.b.

Podnosilac projektnog prijedloga

Naziv projektnog prijedloga

Dodijeljena sredstva u KM

1.

Koordinacija udruženja porodica nestalih lica u Bosni i Hercegovini, Vogošća

Rješavanje sudbina nestalih kao prioritet javnih politika institucija Bosne i Hercegovine

7.520,00 KM

2.

"Udruženje porodica nestalih Bošnjaka", Prozor

Podrška porodicama nestalih kroz zdravstvene usluge i profesionalnu podršku za mentalno zdravlje

4.650,00 KM

UKUPNO:

12.170,00 KM

 (2) Sredstva u ukupnom iznosu od 1.756.000,00 KM osigurana su na poziciji tekućih transfera, grantova i drugih tekućih izdataka u Budžetu Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za 2023. godinu i raspodijeljena:

a) na poziciji "tekući transferi drugim nivoima vlasti" izdvajaju se:

1) grant sredstva za stambeno zbrinjavanje Roma u iznosu od 840.000,00 KM,

2) grant sredstva za zapošljavanje Roma u iznosu od 200.000,00 KM,

3) grant sredstva za zdravstvenu zaštitu Roma u iznosu od 300.000,00 KM,

4) grant sredstva za obrazovanje Roma u iznosu od 40.000,00 KM,

5) grant podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju Politike o saradnji sa iseljeništvom u iznosu od 80.000,00 KM.

b) na poziciji "grantovi neprofitnim organizacijama" izdvajaju se:

1) grant sredstva podrške organizacijama osoba s invaliditetom u iznosu od 66.000,00 KM,

2) grant sredstva podrške udruženjima nacionalnih manjina u iznosu od 100.000,00 KM,

3) grant sredstva udruženjima porodica nestalih osoba u Bosni i Hercegovini u iznosu od 50.000,00 KM,

4) grant sredstva organizacijama za ljudska prava u cilju promocije ljudskih prava u Bosni i Hercegovini u iznosu od 80.000,00 KM.

(3) Sredstva iz stava (2) tačka a) ovog člana izdvajaju se drugim nivoima vlasti za realizaciju ciljeva utvrđenih Odlukom o usvajanju Akcionog plana Bosne i Hercegovine za društvenu inkluziju Roma za period 2021-2025. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 40/22), (u daljnjem tekstu: Akcioni plan za Rome 21/25) i raspoređuju u okvirnim odnosima za Federaciju Bosne i Hercegovine - 62,66%, Republiku Srpsku - 31,34%, Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine - 6% i za implementaciju Odluke o usvajanju Politike o saradnji sa iseljeništvom ("Službeni glasnik BiH" broj 38/17), a prema kriterijima utvrđenim Odlukom Vijeća ministara o načinu korištenja grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

(4) Sredstva iz stava (2) tačka b) ovog člana izdvajaju se udruženjima i fondacijama iz Bosne i Hercegovine u skladu sa ovom odlukom i Pravilnikom o kriterijima za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblastima od javnog interesa koje provode udruženja i fondacije ("Službeni glasnik BiH", broj 10/20), a prema kriterijima utvrđenim Odlukom Vijeća ministara o načinu korištenja grantova Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine za 2023. godinu.

(5) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva u iznosu od 1.677.921,68 KM, a neutrošena sredstva iznose 78.078,32 KM.

Član 2.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) U skladu sa članom 10. stav (7) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2023. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 22/23), korisnici sredstava iz člana 1. stav (1) ove odluke dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaje o namjenskom utrošku sredstava, koji će biti sastavni dio ugovora o korištenju dodijeljenih sredstava.

(2) Korisnik sredstava, u skladu sa stavom (1) ovog člana, dužan je dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj najkasnije u roku od 21 dana od dana završetka implementacije projekta.

(3) Ukoliko korisnik grant sredstava u propisanom roku ne dostavi izvještaj u skladu sa stavom (2) ovog člana, nenamjenski utroši dodijeljena sredstva, neopravdano realizuje projekat, neopravdano prekorači rok za implementaciju projekta ili učini neku drugu radnju kojom je izvršio zloupotrebu dodijeljenih sredstava, Ministarstvo će pokrenuti postupak za povrat uplaćenih finansijskih sredstava i aplikacije tog korisnika neće biti razmatrane u naredne tri godine.

(4) Korisnik sredstava dužan je voditi izdvojenu dokumentaciju o realizaciji projekta koji se finansira, a u slučaju potrebe, istu učiniti dostupnom za razmatranje i kontrolu od strane Ministarstva.

Član 3.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 341/23
20. decembra 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!