Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 169. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 79/14) i člana 153. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 58/14), Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 18. sjednici, održanoj 7. oktobra 2015. godine, i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 10. sjednici, održanoj 14. oktobra 2015. godine, donose


ZAKLJUČAK

Član 1.


Zadužuje se Interresorna radna grupa za izmjenu izbornog zakonodavstva BiH koja je imenovana zaključkom broj 01,02-34-1-540/15, od 18.5.2015. ("Službeni glasnik BiH", br. 40/15 i 45/15) koji je Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio na 11. sjednici, održanoj 13.5.2015., a Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 4. sjednici, održanoj 18.5.2015., da pripremi i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansiranju političkih stranaka, te ga posredstvom ovlaštenog predlagača uputi domovima u parlamentarnu proceduru.

Član 2.


Ovaj zaključak stupa na snagu kad ga u identičnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-1281/15
14. oktobra 2015. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bariša Čolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!