Službeni glasnik BiH, broj 10/16

Na osnovu člana 2. stav 2. Aneksa VIII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, člana 5. stav 1. 2. i 3. Odluke o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 1/02 i 10/02) i člana 36. Poslovnika o radu Predsjedništva BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 10/13, 32/13 i 22/14), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 19. redovnoj sjednici, održanoj 28. januara 2016. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA OČUVANJE NACIONALNIH SPOMENIKA


I.


Za članove Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika imenuju se:

- dr. Amir Pašić,

- g. Goran Milojević i

- g. Radoje Vidović.

II.


Mandat članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika traje 5 godina.

III.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljena u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-50-1-227-37/16
28. januara 2016. godine


Predsjedavajući
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!