Službeni glasnik BiH, broj 52/19

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 6. tačka c) Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i tačke IV stav 3. Odluke o osnivanju Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", br. 15/02 i 44/16), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 175. sjednici održanoj 23. jula 2019. godine, donijelo je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU POMOĆNIKA DIREKTORA ZA OPERACIJE CENTRA ZA UKLANJANJE MINA U BOSNI I HERCEGOVINI

1. Dragan Stojak imenuje se za pomoćnika direktora za operacije Centra za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini, na mandat od četiri godine.

2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 70/19
23. jula 2019. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!