Službeni glasnik BiH, broj 18/23

Na osnovu člana 8. stav (1) i člana 13. stav (1) tačka j) Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), i člana 17. Zakona o Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 2. vanrednoj (telefonskoj) sjednici održanoj 16.2.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRUŽANJU MEĐUNARODNE POMOĆI ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE VLADI REPUBLIKE TURSKE


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom se odobrava upućivanje timova za zaštitu i spašavanje, u svrhu pružanja pomoći Vladi Republike Turske u saniranju posljedica zemljotresa koji se dogodio 6. februara 2023. godine.

Član 2.
(Sadržaj pomoći)

Pomoć Republici Turskoj će se pružiti u timovima za zaštitu i spašavanje koji se sastoji od timova za zaštitu i spašavanje Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske, Federalne uprave civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine i Odjela za javnu sigurnost Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Finansiranje)

Troškovi nastali upućivanjem timova za zaštitu i spašavanje iz člana 2. ove Odluke će se osigurati iz sredstava tekuće rezerve Budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine u 2023. godini, o čemu će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijeti posebnu Odluku.

Član 4.
(Nadležnost za realizaciju)

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine i Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 41/23
16. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!