Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana 47. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 81/06, 91/06, 91/07, 87/09 i 28/12) i člana 41. stav (2) Poslоvnika Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH ("Službeni glasnik BiH", br. 33/06, 41/06, 91/06, 91/07 i 32/12), Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 66. sjednici Predstavničkog doma održanoj 14. maja 2014. godine, i na 38. sjednici Doma naroda održanoj 6. juna 2014. godine, donijela je


ZAKLJUČAK


O OSNIVANJU PRIVREMENE ZAJEDNIČKE KOMISIJE OBA DOMA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BOSNE I HERCEGOVINE RADI PROVOĐENJA PROCEDURE ZA IMENOVANJE JEDNOG PREDSTAVNIKA AKADEMSKE ZAJEDNICE I JEDNOG PREDSTAVNIKA NEVLADINOG SEKTORA U KOMISIJU ZA IZBOR I PRAĆENJE RADA AGENCIJE ZA PREVENCIJU KORUPCIJE I KOORDINACIJU BORBE PROTIV KORUPCIJE


Član 1.


Osniva se Privremena zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine radi provođenja procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice i jednog predstavnika nevladinog sektora u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (u daljnjem tekstu: Komisija).

Član 2.


U Privremenu zajedničku komisiju iz člana 1. ovog zaključka iz Predstavničkog doma imenuju se poslanici:

1. Emir Kabil,

2. Zvonko Jurišić,

3. Aleksandra Pandurević.

Iz Doma naroda imenuju se delegati:

1. Martin Raguž,

2. Mehmed Bradarić,

3. Mladen Ivanić.

Član 3.


Zadatak Privremene komisije je da provede proceduru oglašavanja za članove Komisije i domovima predloži imenovanje kandidata naznačenih u članu 1. ovog zaključka radi imenovanja.

Član 4.


Ovaj zaključak stupa na snagu kad ga u istovjetnom tekstu usvoje oba doma Parlamentarne skupštine BiH, a bit će objavljen u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-2-487/14
6. juna 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!