Službeni glasnik BiH, broj 39/23

Na osnovu člana 66. Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/2005, 35/2005, 100/2008 i 33/2017), člana 127. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 93/2005, 21/2006, 60/2006, 6/2007, 100/2007, 35/2008, 65/2010, 85/2017, 44/2020 i 47/2022), te člana 8. Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika ("Službeni glasnik BiH", broj 35/2008), rješavajući po službenoj dužnosti Grupa za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Mostar donosi


RJEŠENJE
1. UVODI SE POSEBNA ŠEMA ZA NAPLATU PDV-a od poreznog obveznika dužnika RUDNICI GIPSA Z.D.D., 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, PDV broj: 236004980008.

2. Porezni obveznik dužnik je obavezan u svoje fakture za isporuke licima koja su registrirana za PDV unijeti sljedeću klauzulu: "Iznos PDV-a naveden u ovoj fakturi plaća se Upravi za indirektno oporezivanje s pozivom na PDV broj 236004980008".

3. PDV obveznici koji su primaoci isporuka od strane dužnika iz tačke 1. dispozitiva ovog rješenja dužni su iznos PDV-a sa fakture uplaćivati direktno Upravi za indirektno oporezivanje i to do 5. u mjesecu za prethodni porezni period. U istom roku primalac isporuke je dužan dostaviti Upravi za indirektno oporezivanje listu sa podacima za prethodni porezni period, a koji se odnose na poreznog obveznika dužnika prema kojem je uvedena posebna šema, sa sljedećim sadržajem:

- iznos zadržanog PDV-a,

- identifikacioni broj isporučioca dobara ili usluga,

- identifikacioni broj primaoca dobara ili usluga koji je zadržao iznos PDV-a.

4. Posebna šema se primjenjuje od dana objavljivanja ovog rješenja u "Službenom glasniku BiH".

5. Dužnik RUDNICI GIPSA Z.D.D., 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, obavezan je rješenje kojim se utvrđuje obaveza plaćanja po posebnoj šemi istaći u poslovnim prostorijama na vidno mjesto, zajedno s uvjerenjem o registraciji za PDV.

6. Žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

7. Ovo rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH" i u tri najčitanije dnevne novine.

Obrazloženje


Regionalni centar Mostar, Grupa za prinudnu naplatu vodi postupak prinudne naplate od dužnika RUDNICI GIPSA Z.D.D., 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf.

Na dan 10.05.2023. godine po osnovu PDV-a dug poreznog obveznika RUDNICI GIPSA Z.D.D. 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf iznosi ukupno 2.367.808,59 KM, od čega se iznos od 1.670.839,84 KM odnosi glavni dug, iznos 86.366,53 KM na naknadni teret prinude i iznos od 610.602,22 KM na zatezne kamate obračunate do dana donošenja rješenja. Uvidom u poreznu karticu dužnika u informacionom sistemu UINO e-porezi, utvrđena je struktura dospjelog duga za koji su izdati pripadajući nalozi za prinudnu naplatu, i za koji se vodi postupak prinudne naplate.

Dio neizmirenog duga po osnovu indirektnih poreza nastao je podnošenjem redovnih mjesečnih PDV prijava za porezne periode od 1907 (mjesec juli 2019 godine) do 2107 (mjesec juli 2021. godine), od poreznog perioda 2109 (mjesec septembar 2021 godine) do 2112 (mjesec decembar 2021. godine), za porezni period 2202 (mjesec februar 2022 godine) i od poreznog perioda 2207 (mjesec juli 2022. godine) do 2303 (mjesec mart 2023. godine).

UKUPNO: 1.185.415,66 KM


Glavni dug: 1.128.967,29 KM


Naknadni teret prinude: 56.448,37 KM


Za navedeni dug po poreznim periodima dužniku su izdati i uručeni slijedeći nalozi za prinudnu naplatu:

R.br

Porezni period

Ostatak glavnog duga

Ostatak nakn. tereta prinude

Ukupno ostatak duga

Broj naloga za prinudnu naplatu

Datum zaprimanja naloga

Planirani datum prinudne naplate

1.

1907

4.676,44

233,82

4.910,26

02/6-2/III-16-16-101-6299-1/19

26.08.2019

06.09.2019

2.

1908

14.384,00

719,20

15.103,20

02/6-2/III-16-16-101-6943-1/19

20.09.2019

01.10.2019

3.

1909

19.220,00

961,00

20.181,00

02/6-2/III-16-16-101-7560-1/19

16.10.2019

27.10.2019

4.

1910

32.080,00

1.604,00

33.684,00

02/6-2/III-16-16-101-8352-1/19

16.11.2019

27.11.2019

5.

1911

38.664,00

1.933,20

40.597,20

02/6-2/III-16-16-101-9024-1/19

19.12.2019

30.12.2019

6.

1912

26.179,00

1.308,95

27.487,95

02/6-2/III-16-16-101-91-1/20

22.01.2020

02.02.2020

7.

2001

17.580,00

879,00

18.459,00

02/6-2/III-16-16-101-704-1/20

18.02.2020

29.02.2020

8.

2002

11.328,00

566,40

11.894,40

02/6-2/III-16-16-101-1232-1/20

16.03.2020

27.03.2020

9.

2003

21.011,00

1.050,55

22.061,55

02/6-2/III-16-16-101-1797-1/20

20.04.2020

01.05.2020

10.

2004

34.758,00

1.737,90

36.495,90

02/6-2/III-16-16-101-2677-1/20

28.05.2020

08.06.2020

11.

2005

35.869,00

1.793,45

37.662,45

02/6-2/III-16-16-101-3322-1/20

15.06.2020

26.06.2020

12.

2006

28.358,00

1.417,90

29.775,90

02/6-2/III-16-16-101-3871-1/20

16.07.2020

27.07.2020

13.

2007

64.720,00

3.236,00

67.956,00

02/6-2/III-16-16-101-4429-1/20

17.08.2020

28.08.2020

14.

2008

39.221,00

1.961,05

41.182,05

02/6-2/III-16-16-101-5117-1/20

18.09.2020

29.09.2020

15.

2009

33.987,00

1.699,35

35.686,35

02/6-2/III-16-16-101-5647-1/20

19.10.2020

30.10.2020

16.

2010

19.389,00

969,45

20.358,45

02/6-2/III-16-16-101-6090-1/20

16.11.2020

27.11.2020

17.

2011

34.437,00

1.721,85

36.158,85

02/6-2/III-16-16-101-6562-1/20

17.12.2020

28.12.2020

18.

2012

30.839,00

1.541,95

32.380,95

02/6-2/III-16-16-101-40-1/21

18.01.2021

29.01.2021

19.

2101

20.836,00

1.041,80

21.877,80

02/6-2/III-16-16-101-683-1/21

17.02.2021

28.02.2021

20.

2102

16.418,00

820,90

17.238,90

02/6-2/III-16-16-101-1236-1/21

17.03.2021

28.03.2021

21.

2103

22.719,00

1.135,95

23.854,95

02/6-2/III-16-16-101-1784-1/21

16.04.2021

27.04.2021

22.

2104

32.363,00

1.618,15

33.981,15

02/6-2/III-16-16-101-2206-1/21

17.05.2021

28.05.2021

23.

2105

35.112,00

1.755,60

36.867,60

02/6-2/III-16-16-101-2704-1/21

16.06.2021

27.06.2021

24.

2106

55.074,00

2.753,70

57.827,70

02/6-2/III-16-16-101-3198-1/21

16.07.2021

27.07.2021

25.

2107

32.309,00

1.615,45

33.924,45

02/6-2/III-16-16-101-3784-1/21

16.08.2021

27.08.2021

26.

2109

30.195,00

1.509,75

31.704,75

02/6-2/III-16-16-101-4761-1/21

15.10.2021

26.10.2021

27.

2110

44.534,00

2.226,70

46.760,70

02/6-2/III-16-16-101-5178-1/21

15.11.2021

26.11.2021

28.

2111

17.813,00

890,65

18.703,65

02/6-2/III-16-16-101-5562-1/21

17.12.2021

28.12.2021

29.

2112

10.834,00

541,70

11.375,70

02/6-2/III-16-16-101-57-1/22

17.01.2022

28.01.2022

30.

2202

170,00

8,50

178,50

02/6-2/III-16-16-101-964-1/22

17.03.2022

28.03.2022

31.

2207

37.334,00

1.866,70

39.200,70

02/6-2/III-16-16-101-2557-1/22

15.08.2022

26.08.2022

32.

2208

104.764,00

5.238,20

110.002,20

02/6-2/III-16-16-101-2844-1/22

19.09.2022

30.09.2022

33.

2209

39.125,64

1.956,28

41.081,92

02/6-2/III-16-16-101-3172-1/22

17.10.2022

28.10.2022

34.

2210

63.943,37

3.197,17

67.140,54

02/6-2/III-16-16-101-3647-1/22

16.11.2022

27.11.2022

35.

2211

32.205,58

1.610,28

33.815,86

02/6-2/III-16-16-101-3966-1/22

16.12.2022

27.12.2022

36.

2212

17.035,42

851,77

17.887,19

02/6-2/III-16-16-101-44-1/23

16.01.2023

27.01.2023

37.

2301

3.343,82

167,19

3.511,01

02/6-2/III-16-16-101-452-1/23

16.02.2023

27.02.2023

38.

2302

2.146,12

107,31

2.253,43

02/6-2/III-16-16-101-761-1/23

16.03.2023

27.03.2023

39.

2303

3.991,90

199,60

4.191,50

02/6-2/III-16-16-101-1115-1/23

14.04.2023

25.04.2023

 Dio duga po osnovu indirektnih poreza nastao je rješenjem o razrezu Sektora za poreze, Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika Mostar, broj: 04/4-1/III-17-1-UP/I-1-000096-4/19 od 19.08.2019. godine. Navedenim rješenjem utvrđena je razlika između iznosa PDV-a prijavljenog samooporezivanjem i iznosa PDV-a utvrđenog kontrolom u iznosu od 638.380,00 KM. Dio obaveze utvrđen navedenim rješenjem je izmiren, dok su za obaveze iz poreznih perioda koje nisu izmirene, dužniku izdati i uručeni slijedeći nalozi za prinudnu naplatu:

UKUPNO: 346.473,99 KM


Glavni dug: 329.270,69 KM


Naknadni teret prinude: 17.203,30 KM


R.br

Porezni period

Ostatak glavnog duga

Ostatak nakn. tereta prinude

Ukupno ostatak duga

Broj naloga za prinudnu naplatu

Datum zaprimanja naloga

Planirani datum prinudne naplate

1.

1810

22.048,69

1.842,20

23.890,89

02/6-2/III-16-16-101-7414-1/19

23.09.2019

04.10.2019

2.

1811

60.846,00

3.042,30

63.888,30

02/6-2/III-16-16-101-7415-1/19

23.09.2019

04.10.2019

3.

1812

54.546,00

2.727,30

57.273,30

02/6-2/III-16-16-101-7416-1/19

23.09.2019

04.10.2019

4.

1901

43.887,00

2.194,35

46.081,35

02/6-2/III-16-16-101-7417-1/19

23.09.2019

04.10.2019

5.

1902

20.618,00

1.030,90

21.648,90

02/6-2/III-16-16-101-7418-1/19

23.09.2019

04.10.2019

6.

1903

5.236,00

261,80

5.497,80

02/6-2/III-16-16-101-7419-1/19

23.09.2019

04.10.2019

7.

1904

122.089,00

6.104,45

128.193,45

02/6-2/III-16-16-101-7420-1/19

23.09.2019

04.10.2019

 Dio duga po po osnovu indirektnih poreza nastao je rješenjem o razrezu Sektora za poreze, Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika Mostar, broj: 04/4-1/III-17-1-UP/I-1-000178-4/20 od 11.12.2020. godine. Navedenim rješenjem utvrđena je razlika između iznosa PDV-a prijavljenog samooporezivanjem i iznosa PDV-a utvrđenog kontrolom u iznosu od 89.175,00 KM. Za obaveze po osnovu navedenog rješenja, dužniku su izdati i uručeni slijedeći nalozi za prinudnu naplatu:

Ukupno: 93.633,75 KM


Glavni dug: 89.175,00 KM


Naknadni teret prinude: 4.458,75 KM


R.br

Porezni period

Ostatak glavnog duga

Ostatak nakn. tereta prinude

Ukupno ostatak duga

Broj naloga za prinudnu naplatu

Datum zaprimanja naloga

Planirani datum prinudne naplate

1.

1905

2.396,00

119,80

2.515,80

02/6-2/III-16-16-101-426-1/21

21.01.2021

01.02.2021

2.

2006

3.464,00

173,20

3.637,20

02/6-2/III-16-16-101-427-1/21

21.01.2021

01.02.2021

3.

2007

1.981,00

99,05

2.080,05

02/6-2/III-16-16-101-428-1/21

21.01.2021

01.02.2021

4.

2008

81.334,00

4.066,70

85.400,70

02/6-2/III-16-16-101-429-1/21

21.01.2021

01.02.2021

 Dio duga po po osnovu indirektnih poreza nastao je rješenjem o razrezu Sektora za poreze, Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika Mostar, broj: 04/4-1/III-17-1-UP-I-15-79-2/22 od 18.08.2022. godine. Navedenim rješenjem utvrđena je razlika između iznosa PDV-a prijavljenog samooporezivanjem i iznosa PDV-a utvrđenog kontrolom u iznosu od 2.584,00 KM. Za obaveze po osnovu navedenog rješenja, dužniku je izdat i uručen slijedeći nalog za prinudnu naplatu:

Ukupno: 2.713,20 KM


Glavni dug: 2.584,00 KM


Naknadni teret prinude: 129,20 KM


R.br

Porezni period

Ostatak glavnog duga

Ostatak nakn. tereta prinude

Ukupno ostatak duga

Broj naloga za prinudnu naplatu

Datum zaprimanja naloga

Planirani datum prinudne naplate

1.

2012

2.584,00

129,20

2.713,20

02/6-2/III-16-16-101-3054-1/22

19.09.2022

30.09.2022

 Dio duga po osnovu indirektnih poreza nastao je na osnovu izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu, za više poreznih perioda, te su za navedene periode, dužniku izdati i uručeni slijedeći nalozi za prinudnu naplatu:

UKUPNO: 128.969,77 KM


Glavni dug: 120.842,86 KM


Naknadni teret prinude: 8.126,91 KM


R.br

Porezni period

Ostatak glavnog duga

Ostatak nakn. tereta prinude

Ukupno ostatak duga

Broj naloga za prinudnu naplatu

Datum zaprimanja naloga

Planirani datum prinudne naplate

1.

1902

9.060,23

453,01

9.513,24

02/6-2/III-16-16-101-7317-1/19

20.09.2019

01.10.2019

2.

1907

0,00

574,97

574,97

02/6-2/III-16-16-101-6298-1/19

26.08.2019

06.09.2019

3.

1908

0,00

578,65

578,65

02/6-2/III-16-16-101-6944-1/19

20.09.2019

01.10.2019

4.

1909

0,00

580,74

580,74

02/6-2/III-16-16-101-7561-1/19

16.10.2019

27.10.2019

5.

1910

0,00

350,40

350,40

02/6-2/III-16-16-101-8351-1/19

16.11.2019

27.11.2019

6.

1912

7.170,59

358,53

7.529,12

02/6-2/III-16-16-101-92-1/20

22.01.2020

02.02.2020

7.

2005

321,30

16,07

337,37

02/6-2/III-16-16-101-3324-1/20

15.06.2020

26.06.2020

8.

2005

18.421,64

921,08

19.342,72

02/6-2/III-16-16-101-3323-1/20

15.06.2020

26.06.2020

9.

2006

1.982,20

99,11

2.081,31

02/6-2/III-16-16-101-3874-1/20

16.07.2020

27.07.2020

10.

2006

1.680,61

84,03

1.764,64

02/6-2/III-16-16-101-3873-1/20

16.07.2020

27.07.2020

11.

2006

2.043,55

102,18

2.145,73

02/6-2/III-16-16-101-3872-1/20

16.07.2020

27.07.2020

12.

2009

6.304,58

315,23

6.619,81

02/6-2/III-16-16-101-5648-1/20

19.10.2020

30.10.2020

13.

2010

2.337,77

116,89

2.454,66

02/6-2/III-16-16-101-6089-1/20

16.11.2020

27.11.2020

14.

2010

4.504,27

225,21

4.729,48

02/6-2/III-16-16-101-6088-1/20

16.11.2020

27.11.2020

15.

2011

7.488,31

374,42

7.862,73

02/6-2/III-16-16-101-6561-1/20

17.12.2020

28.12.2020

16.

2012

7.887,64

394,38

8.282,02

02/6-2/III-16-16-101-41-1/21

18.01.2021

29.01.2021

17.

2112

8.786,88

439,34

9.226,22

02/6-2/III-16-16-101-58-1/22

17.01.2022

28.01.2022

18.

2206

14.816,03

740,80

15.556,83

02/6-2/III-16-16-101-2236-1/22

18.07.2022

29.07.2022

19.

2206

13.707,18

685,36

14.392,54

02/6-2/III-16-16-101-1079-1/23

20.03.2023

31.03.2023.

20.

2207

6.052,35

302,62

6.354,97

02/6-2/III-16-16-101-2556-1/22

15.08.2022

26.08.2022

21.

2207

6.052,35

302,62

6.354,97

02/6-2/III-16-16-101-723-1/23

06.03.2023

17.03.2023

22.

2208

2.225,38

111,27

2.336,65

02/6-2/III-16-16-101-724-1/23

06.03.2023

17.03.2023

 Nalozi za prinudnu naplatu su izdati dužniku na osnovu člana 42. važećeg Pravilnika o provođenu Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 27/12) u vrijeme izdavanja i na osnovu člana 38. trenutno važećeg Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 35/20), jer obaveze iskazane u redovnim prijavama samooporezivanja, kao i obaveze po osnovu PDV-a utvrđene rješenjima o razrezu Sektora za poreze, Odsjeka za kontrolu velikih poreznih obveznika, Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika Mostar broj: 04/4-1/III-17-1-UP/I-1-000096-4/19 od 19.08.2019. godine, rješenju broj: 04/4-1/III-17-1-UP/I-1-000178-4/20 od 11.12.2020. godine, i broj: 04/4-1/III-17-1-UP-I-15-79-2/22 od 18.08.2022. godine i kao i obaveze nastale na osnovu izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu nisu blagovremeno plaćene.

Pošto dužnik nije uplatio dug nakon uručenja naloga za prinudnu naplatu, a na temelju odredbe člana 42. Pravilnika o provođenju Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, izdat je nalog za pljenidbu cjelokupne postojeće i buduće imovine dužnika.

Provodeći postupak prinudne naplate po navedenim nalozima za prinudnu naplatu suglasno odredbi člana 13. Zakona o postupku prinudne naplate indirektnih poreza ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05 i 62/11), nakon pljenidbe novčanih sredstava izvršena je obustava transakcija preko bankovnih računa dužnika, koja do danas nije rezultirala naplatom duga. Dužnik nema pokretne niti nepokretne imovine iz koje bi se mogao naplatiti dug a što je potvrđeno dostavljanjem informacija od strane nadležnih registara. Gotovo sva pokretna imovina zatečena kod dužnika predmet je zaloga u korist drugih povjerilaca, dok je na nepokretnu imovinu u korist Uprave za indirektno oprezivanje upisana zakonska hipoteka, ali kako pored hipoteke UIO postoje drugi povjerioci koji imaju prvenstveni red u namirenju, to je naplata duga po osnovu indirektnih poreza na takav način upitna i neizvjesna.

Kako kod dužnika nije pronađena druga imovina koja bi bila dovoljna da se dug namiri i kako je dužnik nastavio vršiti oporezivi promet usljed čega se dug kontinuirano uvećava, stekli su se uvjeti da Grupa za prinudnu naplatu, suglasno odredbama člana 66., stav (3) Zakona o porezu na dodanu vrijednost i člana 127., stav (1) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, započne postupak uvođenja posebne šeme za naplatu duga dužnika.

Na osnovu člana 3., stav (1) i (3) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika ("Službeni glasnik BiH", broj: 35/08) aktom broj: 02/6-2/III-231/23 od 19.01.2023.godine Grupi za kontrolu velikih poreznih obveznika u Regionalnom centru Mostar dostavljena je inicijativa za kontrolu poreznog obveznika dužnika RUDNICI GIPSA Z.D.D., 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, s aspekta procjene kategorija iz člana 5. iste Instrukcije.

Po završenoj kontroli, suglasno odredbi člana 5. stav (3) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika, aktom Grupe za kontrolu velikih poreznih obveznika RC Mostar broj: 04/4-1/III-17-1-UP-I-15-34-2/23 od 17.03.2023. godine dostavljen je Grupi za prinudnu naplatu RC Mostar primjerak Zapisnika o kontroli broj: 04/4-1/III-17-1-UP-I-15-34-1/23 od 14.03.2023. godine zajedno sa kopijom inicijative, kopijom naloga o kontroli i dokazima koji čine spis predmeta.

Kontrolom koja je obuhvatila porezne periode od 01.01.2022 - 31.12.2022., kao i prikupljanjem podataka u toku postupka prinudne naplate duga, utvrđene su činjenice koje ukazuju na potrebu i opravdanost uvođenja posebne šeme za naplatu duga ovog dužnika. Imajući u vidu osnovnu djelatnost ovog Društva i prirodu poslova koje obavlja RUDNICI GIPSA Z.D.D., 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, a što potvrđuju i podaci iz prethodnih godina, plasman proizvoda nije upitan.

Postupajući inspektor je na osnovu kontrole kod poreznog obveznika utvrdio da su obaveze veće od potraživanja, ali budući da plasman proizvoda nije upitan smatra da bi uvođenje posebne šeme za dužnika moglo imati uticaja na urednije izmirivanje obaveza po osnovu indirektnih poreza.

Obveznik je u skladu sa članom 38 i 39 Zakona o PDV-u ("Službeni glasnik BiH", broj 93/05, 21/06, 60/06, 06/07,100/07, 35/08 i 65/10) vršio obračun PDV i podnosio PDV prijave sa iskazanom obavezom koju nije plaćao.

Na osnovu utvrđenih činjenica suglasno odredbama člana 6., stav (1), a primjenom člana 8., stav (1) Instrukcije o postupku uvođenja posebne šeme dužnika, Grupa za prinudnu naplatu u Regionalnom centru Mostar je dana 04.04.2023. godine dostavila dužniku RUDNICI GIPSA Z.D.D., 770 Slavne brdske brigade bb, 70220 Donji Vakuf, "pismo namjere" broj: 02/6-2/III-91/23, u kojem ga obavještava o iznosu duga i namjeri uvođenja posebne šeme za naplatu PDV-a u roku od 30 dana ako dužnik ne izmiri dug ili ne obezbijedi adekvatnu garanciju za plaćanje duga, kako je propisano odredbom člana 128., stav (1) i (2) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. U pismu namjere dužniku je ukazano na obaveze koje mu se stavljaju na teret uvođenjem posebne dužničke šeme, shodno odredbama člana 128., stav (3) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Kako dužnik u ostavljenom roku nije uplatio dug ili obezbijedio adekvatnu garanciju za plaćanje duga, a dug se i dalje uvećavao u proteklih 30 dana, odlučeno je da se na ovog obveznika primijeni posebna šema radi obezbjeđenja naplate duga.

Pri donošenju odluke o uvođenju posebne šeme dužnika Grupa za prinudnu naplatu je kao odlučne činjenice cijenila: iznos duga po osnovu indirektnih poreza koji se neprekidno uvećava, milionski iznos duga prema drugim povjeriocima, nemogućnost naplate poreza na dodanu vrijednost iz imovine dužnika, istorijat ponašanja dužnika u proteklim godinama.

Kako podaci iz mjesečnih poreznih prijava ukazuju da dužnik kontinuirano obavlja oporezivi promet i iskazuje izlazni PDV, a s druge strane vrši isporuke na domaćem tržištu prema povezanim licima - registriranim PDV obveznicima, to je nespornim utvrđeno da je opravdano i neophodno uvođenje posebne šeme dužnika, pa je iz tih razloga odlučeno kao u dispozitivu ovog rješenja.

Na temelju odredbe člana 66., stav (4), a u vezi sa članom 42., stav (1) Zakona o porezu na dodanu vrijednost, porezni obveznik dužnik (isporučioc dobara i usluga) i porezni obveznici kupci (primaoci dobara i usluga) su solidarno i pojedinačno odgovorni za plaćanje PDV-a, dok se ne primi dokaz da je fakturirani PDV plaćen.

Shodno odredbama člana 66., stav (7) i člana 128., stav (4) Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost, ovo rješenje će biti objavljeno u "Službenom glasniku BiH" i tri najčitanije dnevne novine, a isto je dužnik obavezan istaći u poslovnim prostorijama na vidno mjesto zajedno s uvjerenjem o registraciji za PDV.

Odredbom člana 137., stav (1) Zakona o postupku indirektnog oporezivanja ("Službeni glasnik BiH", br. 89/05 i 100/13) propisano je da žalba ne odlaže izvršenje rješenja.

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može se uložiti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema istog, Odsjeku za prinudnu naplatu u Središnjem uredu UIO Banja Luka, putem Grupe za prinudnu naplatu RC Mostar. U skladu sa članom 12. Zakona o administrativnim taksama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06, 76/07, 98/12) žalba izjavljena na odluke donesene u postupcima koji se vode po službenoj dužnosti ne podliježe plaćanju takse.

Broj 02/6-2/III-16-16-91-1/23
10. maja 2023. godine
Mostar


Šef grupe za prinudnu naplatu
Jasna Balavac, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!