Međunarodni ugovori, broj 8/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH, broj 01,02-21-1-1733/21 od 16. maja 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 27 sjednici, održanoj 08. juna 2022. godine, donijelo je


ODLUKU


O PRIHVATANJU ODRICANJA I IZMJENA I DOPUNA, U VEZI SPORAZUMA O INVESTICIJSKOM GRANTU IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, MEDITERANSKI KORIDOR (R2a): BOSNA I HERCEGOVINA - CESTOVNA INTERKONEKCIJA S HRVATSKOM "IZGRADNJA PREKOGRANIČNOG MOSTA U GRADIŠCI" (WB-IGOO-BIH-TRA-02)


Član 1.


Ratificira se Odluka o prihvatanju odricanja i izmjena i dopuna u vezi Sporazuma o investicijskom grantu između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke, Mediteranski koridor (R2a): Bosna i Hercegovina - Cestovna interkonekcija s Hrvatskom "Izgradnja prekograničnog mosta u Gradišci" (WB-IGOO-BIH-TRA-02), koji je potpisan 11. decembra 2020. godine u Luksemburgu i 05. marta 2021. godine u Sarajevu.

Član 2.


Tekst Sporazuma u prevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objave.

Broj 01-50-l-1742-31/22
08. juna 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!