Službeni glasnik BiH, broj 81/15

Na osnovu člana 169. stav (1) Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 79/14) i člana 153. stav (1) Poslovnika Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 58/14), a s ciljem izvršenja zaključka Predstavničkog doma s 14. sjednice, održane 30.6.2015., i zaključka Doma naroda sa 7. sjednice, održane 15.7.2015., donesenih povodom rasprave o Informaciji Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 18. sjednici, održanoj 7. oktobra 2015. godine, i Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH na 10. sjednici, održanoj 14. oktobra 2015. godine, donose


ZAKLJUČAK


O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA PARLAMENTARNE SKUPŠTINE BiH U RADNU GRUPU ZA PRAĆENJE STANJA I AKTIVNOSTI U VEZI S MOGUĆOM IZGRADNJOM ODLAGALIŠTA NUKLEARNOG OTPADA NA LOKACIJI TRGOVSKA GORA, OPĆINA DVOR


Član 1.
Parlamentarna skupština BiH u Radnu grupu za praćenje stanja i aktivnosti u vezi s mogućom izgradnjom odlagališta nuklearnog otpada na lokaciji Trgovska gora, općina Dvor, imenuje

iz Predstavničkog doma:

1. Dianu Zeleniku

2. Borislava Bojića

3. Jasmina Emrića

iz Doma naroda:

1. Marija Karamatića

2. Sifeta Podžića

3. Dragutina Rodića.

Član 2.


Ovaj zaključak stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-1105/15
14. oktobra 2015. godine
Sarajevo
Predsjedavajuća
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Borjana Krišto, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Bariša Čolak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!