Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 17. i člana 22. stav 1. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 30/03, 43/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), i člana 14. Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju ("Službeni glasnik BiH-Međunarodni ugovori", broj 2/14), na prijedlog Državne komisije za integrisano upravljanje granicom Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 3. sjednici održanoj 23.02.2023. godine, donijelo je


ODLUKU


O IZMJENI ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAV MJEŠOVITE KOMISIJE ZA PRAĆENJE PROVOĐENJA SPORAZUMA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I REPUBLIKE HRVATSKE O POGRANIČNOM SAOBRAĆAJU


Član 1.


U Odluci o imenovanju predstavnika Bosne i Hercegovine u sastav Mješovite komisije za praćenje provođenja Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o pograničnom saobraćaju ("Službeni glasnik BiH" br. 27/14, 13/16 i 46/21), u članu 2. stav (2) tačka b) mijenja se i glasi:

"b) Zlatko Vranješ, Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, zamjenik člana."

Član 2.


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 46/23
23. februara 2023. godine
Sarajevo


Predsjedavajuća
Vijeća ministara BiH
Borjana Krišto, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!