Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Nakon izvršenog sravnjivanja sa izvornim tekstom, utvrđeno je da se u Pravilu 72/2014 o radioopremi koja se može koristiti bez pojedinačnih dozvola za uređaje izdatih od strane Regulatorne agencije za komunikacije, objavljenom u "Službenom glasniku BiH", broj 44/14, od 03.06.2014. godine, na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, potkrala tehnička greška, te na osnovu člana 55. Jedinstvenih pravila za izradu pravnih propisa u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 11/05), Vijeće Regulatorne agencije za komunikacije vrši


ISPRAVKU PRAVILA 72/2014


O RADIOOPREMI KOJA SE MOŽE KORISTITI BEZ POJEDINAČNIH DOZVOLA ZA UREĐAJE IZDATIH OD STRANE REGULATORNE AGENCIJE ZA KOMUNIKACIJE

U Pravilu 72/2014 o radioopremi koja se može koristiti bez pojedinačnih dozvola za uređaje izdatih od strane Regulatorne agencije za komunikacije ("Službeni glasnik BiH", broj 44/14), u članu 5. riječi: "Pravilo o izmjeni Pravila 46/2009", zamjenjuju se riječima: "Pravilo 46/2009", a riječi: "("Službeni glasnik BiH", broj 61/12)", zamjenjuju se riječima: "("Službeni glasnik BiH", br. 52/09 i 61/12)".

Broj 05-02-2-1475-2/14
09. juna 2014. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća Agencije
Plamenko Čustović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!