Službeni glasnik BiH, broj 47/14

Na osnovu člana 4. stav 2. Zakona o platama i ostalim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 72/05, 22/09 i 55/13), a u skladu sa odredbama Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13 i 96/13), Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 27.5.2014. godine, donijelo


ODLUKU


O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U ZENICI


I


Za stručnog saradnika u Općinski sud u Zenici, imenuje se Ivana Vidović.

II


Prilikom imenovanja Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je uzelo u obzir kvalifikacije, znanje i iskustvo imenovane kandidatkinje. Imenovana kandidatkinja se istakla, između ostalih prijavljenih kandidata, sposobnošću razumijevanja i sistematičnog analiziranja pravnih problema, poznavanju relevantnih zakona i drugih propisa, sposobnosti da nepristrasno, savjesno, marljivo, odlučno i odgovorno obavlja dužnosti i poslove stručnog saradnika. Vijeće smatra da ova kandidatkinja u potpunosti ispunjava propisane uslove za imenovanje stručnih saradnika.

III
Imenovana stupa na dužnost 15.6.2014. godine

IV


Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

V


Ova odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", u skladu sa članom 45. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Broj 04-02-1944-6/2014
27. maja 2014. godine


Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!