Službeni glasnik BiH, broj 18/23

Na osnovu člana 16. stav (7) Zakona o reviziji institucija Bosne i Hercegovine ('Službeni glasnik BiH', broj 12/06), generalni revizor izdaje


SAOPĆENJE


O PROVEDENIM REVIZIJAMA UČINKA U 2022. GODINI I OBAVLJENOJ REVIZIJI IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA INSTITUCIJA BiH ZA 2021. GODINU

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine je u 2022. godini proveo sljedeće revizije učinka:

1. Praćenje realizacije preporuka revizije učinka - Upravljanje imovinom i troškovima smještaja u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH

2. Praćenje realizacije preporuka revizije učinka - Upravljanje carinskim terminalima

3. Nabavka i funkcionalnost ličnih dokumenata

4. Aktivnosti institucija BiH na osiguranju osnovnih pretpostavki za kibersigurnost

5. Aktivnosti institucija BiH na pripremi i nadzoru implementacije planova integriteta

6. Upravljanje troškovima fiksne i mobilne telefonije u institucijama BiH

Ured za reviziju institucija BiH je u 2022. godini proveo i reviziju Izvještaja o izvršenju budžeta institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Navedeni izvještaji objavljeni su na web-stranici Ureda za reviziju institucija BiH: www.revizija.gov.ba.

Broj 01/1-16-1-419/23
14. marta 2023. godine
Sarajevo


Generalni revizor
Hrvoje Tvrtković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!