Službeni glasnik BiH, broj 66/17

Na osnovu člana 28. stav 5. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/06, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 12. stav (3) Pravilnika o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 62/10, 30/14 i 38/17), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, po službenoj dužnosti, objavljuje


PREGLED


POSTAVLJENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA PO INTERNIM OGLASIMA ZA AUGUST 2017. GODINE


I


1. Alma Aganović, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik Odsjeka za saradnju sa međunarodnim i BiH institucijama u Sektoru za naučno mjeriteljstvo, Institut za mjeriteljstvo BiH, počev od 01.09.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

II


1. Smiljana Knežević, postavlja se na radno mjesto stručni savjetnik za fitofarmaceutska sredstva u Odjeljenju za fitofarmaceutska sredstva i mineralna đubriva, Uprava BiH za zaštitu zdravlja bilja, počev od 01.09.2017. godine.

2. Državni službenik iz tačke 1. razrješava se dužnosti državnog službenika na dosadašnjem radnom mjestu.

3. Državnom službeniku iz tačke 1. pripada plata iz B3 platnog razreda državnih službenika.

Broj 03-34-2-131-14/17
05. septembra 2017. godine
Sarajevo


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!