Međunarodni ugovori, broj 8/22

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PS BiH broj 01,02-21-1-713/22 od 15. juna 2022. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 28. redovnoj sjednici, održanoj 22. jula 2022. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I ČEŠKE REPUBLIKE O SOCIJALNOM OSIGURANJU


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor između Bosne i Hercegovine i Češke Republike o socijalnom osiguranju koji je potpisan 18. maja 2021. godine u Sarajevu.

Član 2.


Tekst Ugovora glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH-Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objave.

Broj 01-50-1-2232-18/22
22. jula 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Šefik Džaferović

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!