Službeni glasnik BiH, broj 74/16

Na osnovu člana 5. stav (2) Zakona o zaštiti i dobrobiti životinja ("Službeni glasnik BiH", broj 25/09), Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENI PRAVILNIKA O UVJETIMA KOJЕ MORAJU ZADOVOLJAVATI FARME I UVJETIMA ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA NA FARMAMA


Član 1.


U Pravilniku o uvjetima kojе moraju zadovoljavati farme i uvjetima za zaštitu životinja na farmama ("Službeni glasnik BiH", br. 46/10 i 12/13), u članu 60. stav (2) riječi: "do 01. januara 2015. godine" zamjenjuju se riječima: "do 01. januara 2018. godine".

Član 2.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 02-1-02-3-759-760/16
30. augusta 2016. godine


Direktor
Ljubomir Kalaba, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavi te se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!