Službeni glasnik BiH, broj 52/17

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 107. sjednici održanoj 6. jula 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O PROGLAŠENJU 11. JULA 2017. GODINE DANOM ŽALOSTI U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Proglašava se 11. juli 2017. godine Danom žalosti u Bosni i Hercegovini.

Član 2.
(Način obilježavanja)

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama institucija Bosne i Hercegovine.

Član 3.
(Prilagođavanje programskih sadržaja)

Medijske kuće na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao organizatori kulturno-umjetničkih i sportskih manifestacija na teritoriji Bosne i Hercegovine, dužni su prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Član 4.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 126/17
6. jula 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!