Službeni glasnik BiH, broj 36/14

Na osnovu člana 45. stav (3) tačka a) Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11) a povodom razmatranja Ostavke Vlade Rogića na dužnost zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka, broj 01,02-34-1-468/14, od 1.4.2014. godine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 65. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 15. aprila 2014. godine, i na 37. sjednici Doma naroda, održanoj 29. aprila 2014. godine, donijela je


ODLUKU


O RAZRJEŠENJU ZAMJENIKA DIREKTORA AGENCIJE ZA ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA U BOSNI I HERCEGOVINI


I.


VLADO ROGIĆ razrješava se dužnosti zamjenika direktora Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini s 31. 3. 2014.

II.


Odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01,02-34-1-468/14
29. aprila 2014. godine
Sarajevo
Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Dragan Čović, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!