Međunarodni ugovori, broj 4/24

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH broj 01,02-21-1-126/24 od 31. januara 2024. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. redovnoj sjednici, održanoj 21. februara 2024. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI UGOVORA O IZMJENAMA I DOPUNAMA BR.1 NA UGOVOR O ZAJMU OD 12.APRILA 2022. GODINE ( ZELENI GRADOVI 2-WINDOW II VODOVOD BRČKO) IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVOJ (52273)


Član 1.


Ratifikuje se Ugovor o izmjenama i dopunama br.1 na Ugovor o zajmu od 12. aprila 2022. godine (Zeleni gradovi 2-Window II Vodovod Brčko) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj (52273), koji je potpisan 8. decembra 2023. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Ugovora u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-449-36/24
21. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!