Službeni glasnik BiH, broj 4/18

Na osnovu člana 10. stav (1) Zakona o Budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 94/16), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 10. stav (9) Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/17), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, na 125. sjednici, održanoj 22. decembra 2017. godine, donijelo je


ODLUKU


O DODJELI SREDSTAVA IZ GRANTA ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA INSTITUCIJA KULTURE U BOSNI I HERCEGOVINI ZA 2017. GODINU


Član 1.
(Predmet Odluke)

(1) Ovom odlukom dodjeljuju se sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, sljedećim subjektima:

Red.br.

Naziv i sjedište subjekta

Naziv projekta

Dodijeljeni iznos sredstava

1.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Zaštita materijalnog i nematerijalnog kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa (muzejske kolekcije)

490.000,00

2.

Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Podrška projektnim aktivnostima s ciljem obezbjeđenja kontinuiteta rada NUBBiH

270.000,00

3.

Srpska pravoslavna eparhija dabrobosanska u Sarajevu-Mitropolija dabrobosanska, Sarajevo

Obnova i rekonstrukcija Palate Mitropolije u Sarajevu

200.000,00

4.

Javna ustanova Narodno pozorište Republike Srpske, Banja Luka

Zamjena dotrajale stolarije-prozora

129.000,00

5.

Javna ustanova Muzej Republike Srpske Banja Luka, Banja Luka

Bolji muzej-Jačanje kapaciteta i infrastrukture Muzeja RS

95.000,00

6.

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo

UGBiH 365

75.000,00

7.

Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Zbirka po zbirka 5

65.000,00

8.

Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Promocija rada Muzeja prema tipovima publike

60.000,00

9.

Savez slijepih Herceg Bosne – Federacije Bosne i Hercegovine, Mostar

Program "Izdavačka djelatnost za slijepe osobe"

60.000,00

10.

Biblioteka za slijepa i slabovidna lica u BiH, Sarajevo

"Slušam, dakle čitam" Nastavak projekta proizvodnje knjiga u tehnikama za slijepe

55.000,00

11.

Hrvatsko narodno kazalište Mostar, Mostar

Realizacija redovnih programskih aktivnosti u kazališnoj sezoni 2017/2018.

50.000,00

12.

Javna ustanova Kinoteka Bosne i Hercegovine u Sarajevu, Sarajevo

Restauracija, digitalizacija, istraživanje, prikupljanje, zaštita i promocija filmske kulturne baštine u Bosni i Hercegovini

50.000,00

13.

Srpska pravoslavna crkvena opština Modriča, Modriča

Izgradnja višenamjenskog objekta u Porti Hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Modriči

45.000,00

14.

Javna ustanova Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka

Transparent Museum – Savremene strategije razvoja muzejske publike

40.000,00

15.

Župa Svetog Tome Apostola Mostar, Mostar

Završetak radova i nabavka opreme na Katoličkom kulturnom centru Sveti Toma Apostol u Mostaru

40.000,00

16.

JU Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske, Banja Luka

Centar za konzervaciju i restauraciju

40.000,00

17.

Udruga filmski festival "Dani hrvatskog filma", Orašje

Dani hrvatskog filma

35.000,00

18.

Franjevački samostan Uznesenja B. D. Marije – Široki Brijeg, Široki Brijeg

Konzervatorsko-restauratorski radovi na južnom pročelju i zidnom plaštu apside crkve Uznesenja BDM Marije Široki Brijeg

35.000,00

19.

JU Narodna biblioteka Kotor Varoš, Kotor Varoš

Izgradnja dječijeg odjeljenja i unapređenje smještaja postojećeg dječijeg knjižnog fonda u JU Narodna biblioteka Kotor Varoš

 30.000,00

20.

Matica Srpska-Društvo članova Matice srpske u Republici Srpskoj, Banja Luka

Publikovanje antologijske edicije "Srpska književnost u BiH"

30.000,00

21.

Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u BiH, Mostar

Prikupljanje povijesne građe i opremanje arhiva Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u BiH

30.000,00

22.

Župa Svete Ane Ljuti Dolac, Široki Brijeg

Monografija Župe Svete Ane Ljuti Dolac

30.000,00

23.

Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno, Livno

Nastavak realizacije projekta Utopljavanje zgrade Franjevačkog muzeja i galerije Gorice Livno

30.000,00

24.

Matica hrvatska Mostar, Mostar

Mostarsko proljeće 2017.-XIX. dani Matice hrvatske

30.000,00

25.

Udruga "MIR INTERNATIONAL", Mostar

Izgradnja spomen područja "Groblja Mira" na Bilama prva faza

30.000,00

26.

Asocijacija za vizuelnu kulturu Vizart, Banja Luka

Dajmo prostor filmu

28.000,00

27.

Javna ustanova "Muzej Semberije", Bijeljina

Rekonstrukcija stalne arheološke postavke, faza 2

27.000,00

28.

Župa Bezgrješnog začeća B.D.M. Tihaljina, Grude

Ugradnja sustava za grijanje i hlađenje u crkvu Bezgrješnog začeća B.D.M. Tihaljina

25.000,00

29.

Srpsko prosvjetno kulturno društvo "Prosvjeta" Obudovac, Obudovac

Opremanje Doma kulture u Obudovcu u svrhu održavanja kulturnih manifestacija

25.000,00

30.

Srpska pravoslavna crkvena opština u Pribiniću, Teslić

Rekonstrukcija i sanacija starog crkvenog parohijskog doma za potrebe Zavičajnog Parohijskog Muzeja

24.000,00

31.

Srpska pravoslavna crkvena opština Istočno Novo Sarajevo, Lukavica

Živopisanje i umjetnost u cilju očuvanja kulturnog naslijeđa

22.000,00

32.

Udruga "Jasen" Biograci Široki Brijeg, Široki Brijeg

Zaštita i uređenje kulturno povijesnog rimskog grada-tvrđave Gradina u Biogracima

20.000,00

33.

Kulturno pastoralni centar Kruševo - Mostar, Mostar

Zaštita nekropole stećaka u Kruševu

20.000,00

34.

Franjevački samostan Tolisa, Orašje

Rekonstrukcija i obnova Franjevačkog samostana

20.000,00

35.

Župa Sv. Ilije Proroka-Kruševo, Kruševo

"Obnova i izgradnja vanjskog oltarišta"

20.000,00

36.

Udruga "Lipanj" Mostar, Mostar

Očuvanje nematerijalne klturne baštine i narodnih običaja Hercegovine – manifestacija "Dani hercegovačke baštine"

20.000,00

37.

Javna ustanova Narodna biblioteka "Nevenka Stanisavljević" Kostajnica, Kostajnica

Proljeće kulture u Kostajnici

20.000,00

38.

Javna ustanova Narodno pozorište Mostar, Mostar

Unapređenje kulturne ponude, produkcija pozorišne predstave "Ćelava pjevačica" Eugene Ionesco

20.000,00

39.

Međunarodni centar za mir IPC Internacionalni festival Sarajevo "Sarajevska zima 2018", Sarajevo

XXXIII Festival Sarajevo Sarajevska zima- Silk Road Art

20.000,00

40.

JU Specijalna biblioteka za slijepa i slabovidna lica Republike Srpske, Banja Luka

Kulturom obasjati život u mraku

20.000,00

41.

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo

Programi iz oblasti kulture i umjetnosti Odjeljenja umjetnosti Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine za 2017. godinu

19.000,00

42.

Pravoslavni centar za mlade Mitropolije dabrobosanske "Sveti Petar Sarajevski", Istočno Novo Sarajevo

Kulturna baština i obrazovanje

16.000,00

43.

Javna ustanova "Centar za kulturu i informisanje Lopare", Lopare

Jačanje infrastrukture Centra za kulturu i informisanje

16.000,00

44.

Javna ustanova Matična biblioteka Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo

Zaštita specijalnih zbirki i otvoreni pristup

15.000,00

45.

JU Centar za kulturu Goražde, Goražde

Sanacija ravnog i kosog krova na zgradi JU Centra za kulturu Goražde

15.000,00

46.

Kino video klub Amater, Široki Brijeg

18. Mediteran Film Festival

15.000,00

47.

Orijentalni institut u Sarajevu, Sarajevo

Revitalizacija i reprezentacija kulturnog naslijeđa BiH: Obnova biblioteke specijalnih kolekcija i rukopisne građe iz Osmanskog perioda

15.000,00

48.

JU "Narodna biblioteka" Berkovići, Berkovići

Unapređenje kulturnog života u Berkovićima kroz jačanje kvaliteta i poboljšanje usluga koje nudi JU Narodna biblioteka Berkovići

15.000,00

49.

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta", Glavni odbor Pale, Pale

Kalendar "Prosvjeta" 2016/2017 godina

13.000,00

50.

Fondacija za obnovu i razvoj regije Vareš, Vareš

5. Vareš Classic Festival

12.000,00

51.

Srpska pravoslavna crkvena opština u Loparama, Lopare

Izgradnja pristupnih rampi i renoviranje pravoslavne crkve u Loparama

12.000,00

52.

Hrvatsko Kulturno-umjetničko društvo "Zora" Struge-Gorica, Čapljina

Završetak gradnje, unutarnje i vanjsko uređenje Kulturnog doma (EDUKS-a) u Gorici-Strugama, 2017.

10.000,00

53.

Udruženje građana Bijenale savremene umjetnosti, Sarajevo

4. ciklus Projekta Bijenale savremene umjetnosti D-0 ARK Underground

10.000,00

54.

Javna ustanova "Spomen područje Donja Gradina", Demirovac

Upravna zgrada

10.000,00

55.

Javna ustanova"Kulturno-turistički i sportski centar" Petrovo, Petrovo

Slušaj kulturu

10.000,00

56.

Javna ustanova za kulturu "Kulturni centar" Istočno Novo Sarajevo, Istočno Sarajevo

Umjetnička galerija "Kućanski"

10.000,00

57.

Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske, Banja Luka

Projekat istraživanja konzervacije i prezentacije nekropola sa stećcima Gvozno i Čengića bara-Opština Kalinovik

10.000,00

58.

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" Opštinski odbor Gacko, Gacko

19. Naučni skup istoričara-istorija srpske državnosti

10.000,00

59.

Javna ustanova Muzej Istočne Bosne Tuzla, Tuzla

Muzej za sve

10.000,00

60.

Ferijalni savez Republike Srpske FERS, Banja Luka

OK Fest

10.000,00

61.

Udruženje za afirmaciju kulturnog nasljeđa kroz dramsko i filmsko stvaralaštvo U.K.N. "ART-SEF", Visoko

28 priča nekropola stećaka upisanih na Listu zaštićene svjetske kulturne baštine UNESCO-a"

10.000,00

62.

Hrvatska glazbena unija u Županiji Zapadnohercegovačkoj, Široki Brijeg

West Herzegowina Fest No.15.

10.000,00

63.

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" Kozarska Dubica, Kozarska Dubica

Pjesmom kroz kulturu i običaje

10.000,00

64.

Akademski zbor Pro musica, Mostar

15 godina djelovanja zbora Pro musica i autorska večer maestra Dragana Filipovića

10.000,00

65.

Javna ustanova Kinoteka Republike Srpske, Pale

Filmski kampus 2017

10.000,00

66.

Udruga za promicanje urbane kulture u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, Mostar

Mostar Summer Fest 2017

10.000,00

67.

Župa Sv. Marka Evanđelista - Mostar, Mostar

Pastoralni centar župa sv. Marka Cim i Sv. Luke Ilići - Mostar

10.000,00

68.

Udruženje Muzički atelje u BiH, Istočno Sarajevo

Mjuzikl "Zaleđeno kraljevstvo"

10.000,00

69.

Franjevački Samostan Svete Katarine Kreševo, Kreševo

Izvođenje radova na zaštiti, očuvanju i promociji nacionalnog spomenika –nastavak izgradnje zgrade Muzeja Franjevačkog samostana Kreševo- nabavka i ugradnja polica

10.000,00

70.

Medžlis islamske zajednice Tomislavgrad, Tomislavgrad

Oslikavanje i kaligrafija Džudža Džaferove džamije

10.000,00

71.

JU Kulturno-informativni centar Tomislavgrad, Tomislavgrad

Rekonstrukcija kino dvorane u Tomislavgradu-IV faza izgradnje

10.000,00

72.

Bošnjačka zajednica kulture Preporodu Bosni i Hercegovini, Sarajevo

XII Kolo edicije Bošnjačka književnost u 100 knjiga (okončanje XII kola)

9.000,00

73.

Udruženje Jazz Fest, Sarajevo

21. Jazz Fest Sarajevo 2017

9.000,00

74.

Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića

Monografija Behaudin Selmanović Selman

8.000,00

75.

Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini, Sarajevo

Godišnja nagrada Društva pisaca u BiH za 2016. godinu

8.000,00

76.

Udruženje "Rock škola Mostar", Mostar

Mostar Rock School 2017

8.000,00

77.

Udruga za očuvanje kulturne i povjesne baštine "Don Juraj Gospodnetić" Bosansko Grahovo, Bosansko Grahovo

Izgradnja Kulturno obrazovnog centra "Korita" Bosansko Grahovo

8.000,00

78.

Javna ustanova za informiranje i kulturu "Dom kulture" Žepče, Žepče

Žepče

8.000,00

79.

Župa Rođenja BDM Ključ, Ključ

Dovršetak obnove župne crkve Rođenja BDM u Ključu

8.000,00

80.

Župa Sv. Ilije proroka Bosansko Grahovo, Bosansko Grahovo

Dovršetak obnove Župne crkve Sv. Ilije proroka Bosansko Grahovo

8.000,00

81.

Udruga "Ključ", Sarajevo

Gudački orkestar u povodu: Autorsko veče-Koncerti, klavir i pjesme Ivana Čavlovića

7.000,00

82.

Hrvatsko društvo čuvara baštine, Široki Brijeg

Kulturne manifestacije na spomeničkoj baštini

7.000,00

83.

Javna ustanova Muzej "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica, Jablanica

Restauracija lokomotive i vagona na Spomen kompleksu Muzeja "Bitka za ranjenike na Neretvi" Jablanica

7.000,00

84.

Udruga za poticanje razvoja ERO, Široki Brijeg

Dokumentarni film "Ljudi koji su sadili drveće"

7.000,00

85.

Udruga "Moja Domovina" Mostar, Mostar

Podizanje kulturne razine te promoviranje i afirmiranje Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine putem razvoja devete umjetnosti

7.000,00

86.

Hrvatsko kulturno društvo "Napredak" Busovača, Busovača

Peta međunarodna smotra folklora "Srce Središnje Bosne"

7.000,00

87.

Ogranak Matice hrvatske Široki Brijeg, Široko Brijeg

Matičine večeri s…

7.000,00

88.

Društvo hrvatskih književnika Herceg Bosne, Mostar

OSVIT – časopis za književnost, kulturu i društvene teme

7.000,00

89.

Udruga "Tamburaški orkestar" Mostar, Mostar

Jačanje instrumentalnih kapaciteta tamburaškog orkestra

7.000,00

90.

Hrvatsko kulturno umjetničko društvo Rodoč, Mostar

Koncert "Blago naše"

7.000,00

91.

Udruga "Moj Grad" Mostar, Mostar

Kasnoantička bazilika u Cimu

7.000,00

92.

Hrvatsko kulturno društvo Napredak Derventa, Derventa

Formiranje prve postavke Zavičajne zbirke Hrvata općine Derventa

7.000,00

93.

Povijesno kulturna Udruga "Baština", Ljubuški

Kulturnom i tradicionalnom manifestacijom u bolju budućnost

6.000,00

94.

JU Dom kulture Jajce, Jajce

Pozorišne/kazališne igre BiH u Jajcu

5.000,00

95.

Udruženje građana "Centar za kulturu dijaloga", Sarajevo

Mladi čuvaju kulturno naslijeđe BiH

5.000,00

96.

Srpska pravoslavna crkvena opština Konjička, Konjic

Nastavak urgentne obnove crkve Svetog Vasilija Velikog u Konjicu

5.000,00

97.

Javna ustanova "Kulturni centar" Cazin, Cazin

Internacionalna kolonija skulptora "Ostrožac 2018"

5.000,00

98.

Udruženje mladih "Odraz" Doboj jug, Matuzići

Uređenje Doma kulture u Mravićima

5.000,00

99.

Udruženje Produkcija "Prvi kadar" Istočno Sarajevo, Istočno Sarajevo

Filmski kampus Art dokumentarca "Svijet filma"

5.000,00

100.

Udruženje Bošnjačka zajednica kulture "Preporod u Bosni i Hercegovini, Jablanica

Sevdah sa Neretve

5.000,00

101.

Udruženje guslara i epskih pjesnika Republike Srpske-2013., Pale

5. Akademija gusala "Kome danas trebaju gusle"

5.000,00

102.

Javna ustanova Centar za kulturu "Semberija" Bijeljina, Bijeljina

Prvi dječiji pozorišni festival "Čupava bajka"

5.000,00

103.

Udruženje Slovenaca Republike Srpske "Triglav" Banja Luka, Banja Luka

Predstavljanje slovenačkog jezika i kulture kao doprinos razvoju zajednice

5.000,00

104.

Fondacija za razvoj medija i civilnog društva "Mediacentar", Sarajevo

Digitalni arhiv Infobiro – pretraživa baza štampe i pisane kulturne baštine

5.000,00

105.

Udruga Savjet organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti u Bosni i Hercegovini, Mostar

A kto je ta..kuda je ta..Bosna ?Rekti

5.000,00

106.

Savez nacionalnih manjina opštine Prnjavor, Prnjavor

Festival nacionalnih manjina opštine Prnjavor "Mala Evropa"

5.000,00

107.

Udruženje muzičke omladine "Omladinski hor" Zenica, Zenica

Veče filmske muzike

5.000,00

108.

Udruženje Italijana Štivor- Šibovska, Prnjavor

Promocija italijanske kulture

5.000,00

109.

Javna ustanova kulturno sportski centar Bugojno, Bugojno

5. Teatarski festival BiH FEDRA Bugojno

5.000,00

110.

Javna ustanova Muzej Tešanj, Tešanj

Srednjovjekovne povelje i pečati bosanskih vladara i vlastele

5.000,00

111.

Centar za održivi razvoj "COR", Bihać

Promocija kulturnog turizma Unsko-sanskog kantona

5.000,00

112.

Udruženje "Slovo Gorčina" Stolac, Stolac

Kulturna manifestacija Slovo Gorčina

5.000,00

113.

Jevrejsko kulturno prosvjetno i humanitarno društvo "La Benevolencija" Sarajevo, Sarajevo

Obilježavanje 125 godina Jevrejskog kulturno prosvjetnog i humanitarnog društva "La Benevolencija" Sarajevo

5.000,00

114.

Javna ustanova Narodna biblioteka i muzejska zbirka Zvornik, Zvornik

Zelena biblioteka-Energetska efikasnost u cilju jačanja kapaciteta u kulturi

5.000,00

115.

Udruženje za afirmaciju kulture i umjetnosti "Zvono", Sarajevo

"Vizuelno i literarno" likovni i književni programi u Zvonu

5.000,00

116.

Ustanova "Narodni univerzitet" Konjic, Konjic

IV Festival glumca BiH Promocija turističkih potencijala kroz kulturne djelatnosti

5.000,00

117.

Udruženje "Slavistički komitet", Sarajevo

Bosanskohercegovački lingvistički atlas: Prvi tom (Fonetika)

5.000,00

118.

Fondacija "Mak Dizdar", Sarajevo

Mak Dizdar: Prvih stotinu godina

5.000,00

119.

Kulturno udruženje "Musa Ćazim Ćatić" Odžak, Odžak

Dani kulture BiH

Književna nagrada "Musa Ćazim Ćatić"

5.000,00

120.

Udruženje istraživanje i proučavanje sufizma i misticizma, Fojnica

Dogradnja biblioteke za odlaganje sufijskog naslijeđa

5.000,00

121.

Ju Narodna Biblioteka "Desanka Maksimović" Lopare, Lopare

Osposobljavanje i modernizacija biblioteke

5.000,00

122.

JU "Banski Dvor-Kulturni Centar" Banja Luka

Proslava i obilježavanje 85. godišnjice postojanja Banskog Dvora u Banja Luci

5.000,00

123.

UG Jahorinafest Pale

11. Međunarodni festival dokumentarnog i kratkog igranog filma Jahorina Film Festival

5.000,00

124.

BZK "Preporod" Sarajevo, Općinska BZK Preporod Novi Travnik, Novi Travnik

Sanacija putne mreže od Nekropole stećaka Maculje do naselja Seona, sa izgradnjom Info kućice i osvjetljenje Nekropole

5.000,00

125.

JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK, Tuzla

Adaptacija radnog prostora

5.000,00

126.

Udruženje Centar za post-konfliktnu pravdu, Sarajevo

Podrška u radu Muzeja

5.000,00

127.

Srpska-pravoslavna Crkvena opština u Visokom, Visoko

Sanacija fasade hrama i parohijske kuće

5.000,00

128.

UG "Gradsko pozorište Jazavac", Banja Luka

Pozorišna sezona 2017/2018 Gradskog pozorišta Jazavac

5.000,00

129.

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo "Prosvjeta" Gradski odbor Bijeljina, Bijeljina

24. "Višnjićevi dani" 2017

5.000,00

130.

Javna Ustanova Centar Kulturno Prosvjetne Djelatnosti "Prosvjeta" Rudo, Rudo

Ljetna bina za kulturne manifestacije u opštini Rudo

5.000,00

131.

Udruženje "4T" Modriča

Bosanska kuća Tarevci

5.000,00

132.

Medžlis Islamske zajednice Kiseljak, Kiseljak

Dani Ahdname, Milodraž-Kiseljak 2018

5.000,00

 (2) Ukupna raspoloživa sredstva za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu iznose 3.097.000,00 KM i dodjeljuju se iz budžeta Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ministarstvo) za 2017. godinu sa pozicije "Tekući transferi i grantovi".

Član 2.
(Izvještaj o utrošku sredstava)

(1) Subjekti iz člana 1. ove odluke (u daljem tekstu: Korisnici sredstava) dužni su Ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava najkasnije u roku od 30 dana od dana završetka projekta prema Obrascu za narativni izvještaj i Obrascu za finansijski izvještaj, koji su sastavni dio Odluke o kriterijima za dodjelu sredstava za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 53/17) (u daljem tekstu: Odluka o kriterijima).

(2) Korisnici sredstava polugodišnji narativni izvještaj dostavljaju prema Obrascu za narativni izvještaj koji je sastavni dio Odluke o kriterijima.

(3) Korisnici sredstava kojima su dodijeljena sredstva u iznosu od 25.000,00 KM i više dužni su dostaviti i izvještaj nezavisne revizije prema odredbama iz člana 14. Odluke o kriterijima.

Član 3.
(Ugovor o korištenju dodijeljenih sredstava)

(1) Sa korisnicima sredstava Ministarstvo zaključuje Ugovor o korištenju dodjeljenih sredstava iz tekućeg granta za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu (u daljem tekstu: Ugovor).

(2) Prije zaključivanja Ugovora, korisnici sredstava se obavještavaju (e-mail-om i telefonski) o Odluci o dodjeli sredstava iz granta za sufinansiranje projekata institucija kulture u Bosni i Hercegovini za 2017. godinu, te se od istih traži da dostave:

a) revidirani budžet u skladu s odobrenim sredstvima i u skladu s budžetom u okviru aplikacije dostavljene na javni konkurs. Revidirani budžet projekta postaje sastavni dio Ugovora i isti mora biti potpisan od strane korisnika sredstava i ovjeren pečatom korisnika sredstava. U revidiranom budžetu, troškovi reperezentacije koji se odnose na ishranu i piće, ne mogu biti veći od 5% od ukupno odobrenog iznosa sredstava za podržani projekat, dok troškovi taksi usluga, goriva, te mobilnih telefona nisu prihvatljivi;

b) obavijest o tačnom terminu početka i završetka projekta i isti se unose u Ugovor.

(3) Ukoliko korisnik sredstava ne prihvati uvjete propisane ugovorom iz ovog člana gubi pravo na korišćenje sredstava.

Član 4.
(Realizacija Odluke)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 302/17
22. decembra 2017. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!