Službeni glasnik BiH, broj 40/24

Na osnovu člana 28. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12, 93/17 i 18/24), po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, broj 03-34-2-1141-8/23 od 30.4.2024. godine, ministrica civilnih poslova donijela je


RJEŠENJE


O IMENOVANJU POMOĆNIKA MINISTRICE U SEKTORU ZA ZDRAVSTVO

1. Jurica Arapović, imenuje se za pomoćnika ministrice u Sektoru za zdravstvo u Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine, sa početkom rada od 20.5.2024. godine.

2. Rukovodećem državnom službeniku iz tačke 1. ovog rješenja pripada plaća iz B6 platnog razreda državnih službenika.

3. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 04-34-1-2786/24
13. maja 2024. godine
Sarajevo


Ministrica
Dr. sc. Dubravka Bošnjak, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!