Službeni glasnik BiH, broj 29/20

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 5. Zakona o deminiranju u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 5/02) i člana 2. Odluke o osnivanju Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 67/15), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 18. vanrednoj sjednici, održanoj 30. aprila 2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O IMENOVANJU ČLANOVA KOMISIJE ZA DEMINIRANJE U BOSNI I HERCEGOVINI


Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom odlukom imenuju se članovi Komisije za deminiranje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Komisija).

Član 2.
(Imenovanje članova Komisije)

(1) Za članove Komisije imenuju se:

a) Mirna Pavlović

b) Jelena Savić

c) Adem Spahić

(2) Članovi Komisije imenuju se na period od dvije godine.

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 55/20
30. aprila 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!