Službeni glasnik BiH, broj 20/23

Na osnovu člana 16. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02, 102/09 i 72/17) i člana 14. stav (1) Zakona o zrakoplovstvu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 39/09 i 25/18), generalni direktor Direkcije za civilno zrakoplovstvo Bosne i Hercegovine donosi


PRAVILNIK


O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O AERODROMIMA


Član 1.


(1) U Pravilniku o aerodromima ("Službeni glasnik BiH", br. 09/11, 101/15 i 47/21) u članu 185. stav (2) iza riječi "javnosti" dodaje se tekst koji glasi "kako bi se:

a) zabranila kanalizacija, kanal, tunel i slično, na mjestima gdje je potrebno spriječiti pristup;

b) uvele posebne mjere koje su potrebne da bi se spriječilo lice da neovlašteno pristupi poletno-sletnim stazama ili stazama za vožnju koje prelaze preko javnih puteva."

(2) U članu 185. dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Aerodromski operator se obavezuje da osigura očišćenu površinu sa obje strane ograde ili barijere kako bi se olakšao rad patrola i onemogućio prolazak neovlaštenim licima. Potrebno je osigurati obodni put unutar aerodromske ograde koji će koristiti osoblјe za održavanje i sigurnosne patrole."

(3) U članu 185. dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) Sigurnosna rasvjeta - Na međunarodnim aerodromima u BiH, iz sigurnosnih razloga, ograda ili druga vrsta barijere predviđene za zaštitu međunarodnog aerodroma i njegovih objekata treba biti osvijetlјena na minimalnom nivou. Potrebno je da osvjetlјenje bude postavlјeno sa obje strane ograde ili druge vrste barijere, a posebno na prilaznim tačkama."

Član 2.


Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 1-3-02-2-201-1/23
09. marta 2023. godine
Banja Luka


Generalni direktor
Čedomir Šušnjar, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!