Međunarodni ugovori, broj 4/24

Na osnovu člana V 3. d) Ustava Bosne i Hercegovine i saglasnosti Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (Odluka PSBiH broj 01,02-21-1-2693/23 od 31. januara 2024. godine), Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je, na 11. redovitoj sjednici, održanoj 21. februara 2024. godine, donijelo


ODLUKU


O RATIFIKACIJI AMANDMANA BROJ 2 NA UGOVOR O FINANSIRANJU KORIDOR Vc, POČITELJ - BIJAČA IZMEĐU BOSNE I HERCEGOVINE I EVROPSKE INVESTICIJSKE BANKE OD 11.11.2014. GODINE, IZMIJENJEN 25.09.2018. GODINE , BROJ OPERACIJE (SERAPIS N°): 2013-0476, UGOVOR BROJ (FI N°): 83.975


Član 1.


Ratifikuje se Amandman broj 2 na Ugovor o finansiranju - Koridor Vc, Počitelj - Bijača između Bosne i Hercegovine i Evropske investicijske banke od 11. novembra 2014. godine, izmijenjen 25. septembra 2018. godine, broj operacije (Serapis N°): 2013-0476, Ugovor broj (FI N°): 83.975, koji je potpisan 19. septembra 2023. godine u Luksemburgu i 27. septembra 2023. godine u Sarajevu, na engleskom jeziku.

Član 2.


Tekst Amandmana u prijevodu glasi:

Član 3.


Ova Odluka će biti objavljena u "Službenom glasniku BiH - Međunarodni ugovori" na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku i stupa na snagu danom objavljivanja.

Broj 01-50-1-449-32/24
21. februara 2024. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Željko Komšić, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!