Službeni glasnik BiH, broj 47/14

U skladu sa članom 74. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 55/13 i 96/13), Vijeće je, na sjednici održanoj 27.5.2014. godine, donijelo


ODLUKU


O PONIŠTENJU ODLUKE O IMENOVANJU STRUČNOG SARADNIKA U OPĆINSKI SUD U ZENICI

Poništava se Odluka o imenovanju Andreje Božičković, za stručnog saradnika u Općinski sud u Zenici, broj 04-02-1751-8/2014 od 8.5.2014. godine.

Ova Odluka biće objavljena u "Službenom glasniku BiH", kao i u prostorijama Vijeća dostupnim javnosti.

Obrazloženje


Odlukom o imenovanju, broj 04-02-1751-8/2014 od 8.5.2014. godine, Andreja Božičković je imenovana za stručnog saradnika u Općinski sud u Zenici, pa je, prema navedenoj odluci, dužnost trebala preuzeti 1.6.2014. godine.

Međutim, nakon imenovanja, a prije preuzimanja dužnosti, Andreja Božičković je obavijestila Vijeće da ne može prihvatiti navedenu poziciju iz razloga što je u međuvremenu dobila posao stručnog saradnika u Kantonalnom tužilaštvu Zeničko-dobojskog kantona, te shodno tome odustaje od imenovanja na poziciju stručnog saradnika u Općinski sud u Zenici.

U skladu sa naprijed navedenim, a na osnovu ovlaštenja utvrđenih članom 74. Poslovnika Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, Vijeće je donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Broj 04-02-1751-11/2014
27. maja 2014. godine


Predsjednik
Milorad Novković, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!