Službeni glasnik BiH, broj 5/21

Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 4. stav (3) i člana 5. stav (2) Odluke o ustanovljenju Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 2/09) i člana 7. Bližih kriterija za dodjelu Državne nagrade za sport Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 87/15), na prijedlog Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 23. sjednici, održanoj 29.12.2020. godine, donijelo je


ODLUKU


O DODJELI DRŽAVNE NAGRADE ZA SPORT BOSNE I HERCEGOVINE 2020. GODINE


Član 1.
(Predmet)

Ovom odlukom dodjeljuje se Državna nagrada za sport Bosne i Hercegovine za 2020. godinu (u daljem tekstu: Nagrada za sport) kao najveće priznanje koje Bosna i Hercegovina dodjeljuje za izuzetan doprinos u razvoju sporta i afirmaciju Bosne i Hercegovine.

Član 2.
(Dodjela Nagrade za sport )

Državna nagrada za sport dodjeljuje se Mihajlu Čeprkalu, rođen je 09.06.1999 god. u Banjoj Luci za izuzetno ostvarene rezultate kao što su: osvojeno 4. mjesto na EYOF-u Tbilisi, Gruzija 2015. godine, 36. mjesto Olimpijske igre Rio 2016. godine, 26. mjesto na Svjetskom prvenstvu Kazan, Rusija 2015. godine. Na Olimpijskim igrama u Rio de Jaineru 2016. godine bio je najmlađi plivač u utrci na 1500 m kraul. Na Balkanskom prvenstvu u Bugarskoj 2016. godine osvojio zlatnu, srebrenu i bronzanu medalju. Osvojio preko 500 medalja i 30 pehara na međunarodnim takmičenjima.

Član 3.
(Visina novčanog dijela Nagrade za sport)

(1) Nagrada za sport se dodjeljuje u visini od 10,000 KM.

(2) Sredstva za dodjelu novčanog dijela Nagrade za sport iz stava (1) ovog člana, osigurana su u budžetu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine za 2020. godinu, na poziciji "Tekući transferi i grantovi".

Član 4.
(Realizacija)

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

VM broj 285 /20
29. decembra 2020. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Zoran Tegeltija, s. r.

Pretplatnici imaju dodatne pogodnosti. Ukoliko ste već pretplatnik, prijavite se! Ukoliko niste pretplatnik, registrirajte se!